ДИПЛОМИРА СЕ ВИПУСК 2020 НА ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

Дипломира се Випуск 2020 на Факултета по обществено здраве в Медицински университет – Пловдив. Тържествената промоция се състоя на 20-и ноември 2020 г. от 11:00 часа в IV-та Аудитория  на Аудиторния комплекс при МУ-Пловдив. Заради пандемичната обстановка съставът на присъстващите на церемонията беше ограничен – ректорът на МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм; деканът на ФОЗ проф. д-р Мария Семерджиева, дм; други членове на ръководството на факултета, преподаватели и петимата отличници на випуска: Радослав Николов от специалност  „Рехабилитация, улнес, СПА и балнеолечение“, Елина Петкова-Георгиева и Екатерина Чолакова от специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, Ивона Йовчева – бакалавър от специалност „Управление на здравните грижи“ и Галина Светославова – магистър от специалност „Управление на здравните грижи“ .

Промотор на Випуск 2020 беше проф. Биянка Торньова, дп, зам.-декан по учебната част на ФОЗ. От името на студентите говори Галина Светославова

Общо 109 медицински специалисти се дипломираха. Най-голямата част от дипломантите (66) са завършили  специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, 19 са бакалаври със специалност „Управление на здравните грижи“, 14 – магистри със специалност „Управление на здравните грижи“ и 10 – магистри със специалност „Рехабилитация, улнес, СПА и балнеолечение“. Средният общ успех на випуска от следването е много добър 5,48, а от държавните изпити – много добър 5,67.

Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева изпрати поздравителен адрес до ръководството на Медицински университет – Пловдив, преподавателите и дипломантите. В него се казва:

„Уважаема проф. Мурджева, Уважаема проф. Семерджиева, Уважаеми преподаватели, Скъпи дипломанти,

От името на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и лично от мое име поднасям нашите най-топли поздрави и благопожелания по случай успешното дипломиране на професионалистите с магистърска степен от специалностите “Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнолечение“, както и на магистрите и бакалаврите от специалност „Управление на здравните грижи“ към Факултета по обществено здраве на Медицински университет – Пловдив.

Заради извънредните противоепидемични мерки не всички дипломанти могат да присъстват на тържествената промоция. Но по-важното е, че въпреки изпитанията в това трудно време, всички Вие – преподаватели и обучаващи се – успяхте да дадете най-доброто от себе си, така че учебният процес да продължи. И ето, че дойде моментът за равносметка и благодарност.    

Уважаеми преподаватели, с висок професионализъм и любов Вие дадохте стабилна основа на новите специалисти по здравни грижи, които имаха шанса да се обучават в един от най-престижните университети у нас със 75-годишна история зад гърба си. Вашите възпитаници получиха възможност да придобият съвременни знания и умения благодарение на всеотдайността Ви, модерната  база и добрата организация на работа. Бъдете здрави и продължавайте да подготвяте специалисти от направление „Здравни грижи“, от които България има крещяща нужда! 

Скъпи абсолвенти, днес обществото има нужда от Вас повече от всякога. Мисията Ви е трудна и отговорна, изпълнена с предизвикателства и много усилия. За да се справяте са нужни висока мотивация, милосърдие, непрекъснато обогатяване  на знанията и уменията, добра екипна работа, изграждане на доверие и сътрудничество с пациентите и техните близки. Пожелаваме Ви здраве, много успехи и удовлетвореност в професионалната Ви кариера! Нека Вашите преподаватели да имат само поводи за гордост!“

Поздравителния адрес на БАПЗГ до МУ-Пловдив можете да видите ТУК