ГЛАВНИЯТ СЕКРЕТАР НА ШАНХАЙСКАТА СЕСТРИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ШАНХАЙ ПОСЕТИХА ЦЕНТРАЛАТА НА БАПЗГ И УМБАЛ “СВ. АННА” – СОФИЯ

Главният секретар на Шанхайската сестринска организация г-жа Туо Ян и ръководители на Шанхайското обществено здравеопазване посетиха централата на БАПЗГ на 31 юли 2018 г. и се срещнаха с председателя на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева. На срещата присъстваха г-н Уан Ксингуанг – директор на областната дирекция по обществено здраве в Шанхай, г-жа Лиу Дан – зам.-генерален секретар на Шанхайската асоциация по обществено здраве, г-н Зоу Кун – зам.-директор на Шанхайската асоциация по спешна медицина, г-жа Занг Ксиаомин – генерален секретар на Шанхайската асоциация по обществено здраве, г-жа Дафинка Коцева – главен секретар на БАПЗГ и г-жа Петя Недкова – председател на Националния съвет по качество на БАПЗГ.

Г-жа Милка Василева представи структурата, основните задължения и дейности на БАПЗГ като съсловна организация. Г-н Уан Ксингуанг обясни, че в Шанхай общественото здравеопазване функционира на три нива – областно, по райони и по квартали. Стана ясно, че в най-големия град в Китай живеят 24 млн. души. Обществото се отнася с респект и уважение към лекарите и специалистите по здравни грижи, чиито труд е достойно оценен. В страната на високите технологии няма дефицит на медици. Г-жа Туо Ян обясни, че в Китай професионалистите в направление “Здравни грижи”, както и у нас, се обучават 4 години в университети за бакалаври с възможности за израстване (магистри и директори по здравни грижи). В Китай се обръща голямо внимание на извънболничната помощ и има много самостоятелни сестрински и акушерки практики, чиито усилия са насочени към промоция на здраве, профилактика и патронажни грижи.  Организацията на общественото здравеопазване изцяло отговаря на изискванията на СЗО.

Китайските гости проявиха интерес към организацията на българското здравеопазване и възможностите за медицински и спа туризъм у нас. Те изразиха готовност за сътрудничество в различни направления.

Китайската делегация се срещна и с ръководството на УМБАЛ “Св. Анна” – София в лицето на изпълнителния директор д-р Славчо Близнаков и Марияна Колева – директор по здравни грижи в лечебното заведение. Специалистите от Китай имаха възможност да разгледат Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина, Клиниката по ортопедия и травматология и Спешното отделение. Те обмениха информация със своите български колеги и изказаха ласкави оценки за модерната инфраструктура на болницата, добрата организация на работа и стиковка на екипите, както и за възможностите за обучение.

 

 

Представителите на Шанхайското обществено здравеопазване в централата на БАПЗГ.

Китайската делегация пред МБАЛ “Св. Анна” – София.