ГЛАВНИЯТ ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР ИЗПРАТИ ПИСМО ДО РЗИ, БЛС И НЗОК С АПЕЛ ЗА ПОСГИГАНЕ НА ПО-ВИСОК ИМУНИЗАЦИОНЕН ОБХВАТ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

Главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев изпрати на 04.06.2020 г. писмо до директорите на РЗИ, БЛС и НЗОК във връзка с дейностите по имунизации и реимунизации у нас. В писмото се казва:

„Уважаеми колеги, провеждането на имунизации и реимунизации срещу заразни болести, включени в Националния имунизационен календар, е приоритетна задача на Министерството на здравеопазването. Целта е да се постигне висок имунизационен обхват, който да осигури предпазването от ваксинопредотвратими заболявания (ВПЗ) за възприемчиви групи лица, неподлежащи на ваксиниране, като новородени и възрастни или на лица с медицински противопоказания като такива с имуносупресивни и онкологични заболявания, хронични заболявания в период на обостряне и т. н.

Усилията трябва да се насочат към своевременно установяване, откриване и обхващане на всички подлежащи лица със съответните за възрастта имунизации и реимунизации за постигане на висок имунизационен обхват във всяка възрастова група, намаляване на възможността за възникване и предаване на ВПЗ и свързаното с това натоварване на здравната система от появата на взривове от морбили и други ВПЗ с висок контагиозен индекс и голяма социална тежест в условията на пандемия от COVID-19.“

В писмото се изтъква, че дните вторник и четвъртък остават препоръчителни за извършване на профилактични имунизации, като при необходимост могат да се извършват и в други дни. Целта е да се обхванат напълно лицата от пациентските листи на общопрактикуващите лекари и да бъдат изпълнени всички дейности по НРД както при децата, така и при възрастните и лицата от рискови групи.

„При липса на подлежащи за имунизации и реимунизации и/или за профилактични прегледи деца ОПЛ могат да обслужват и други лица от пациентската си листа, спазвайки стриктно всички противоепидемични мерки, вкл. спазване на 1 час за подготовка на помещенията между часовете за имунизации от тези за други пациенти“, се казва в писмото.

„В допълнение обръщам внимание, че за предпазване на личното и общественото здраве, от 1. 06. 2020 г. в страната практически се възстановява и прилагането на т. нар. препоръчителни имунизации, които се извършват по желание на гражданите и са извън обхвата на задължителните и целевите имунизации и реимунизации и извън имунизациите по национални програми, каквито са имунизациите срещу жълта треска, хепатит А, менингококови инфекции, варицела и др.“, пише още в писмото си доц. Ангел Кунчев.