В ПЛЕВЕН СЕ ПРОВЕДЕ ПЕТАТА НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА СЕСИЯ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

На 23 и 24 март 2017 г. в Телекомуникационния ендоскопски център при МУ – Плевен се проведе Петата Национална студентска сесия с международно участие, организирана от Факултета “Здравни грижи” към Мудицински университет – Плевен. Форумът мина под надслов “Здравните грижи – наука и технологии”. Участие взеха студенти от направление “Здравни грижи” в различни медицински университети в страната.  Основните тематични направления на докладите и постерите бяха “Сестрински грижи” и “Акушерски грижи”.

“Радващо е, че има толкова много млади хора с мотивация да развиват научна дейност”, каза при откриването на форума председателят на Организационния комитет и Декан на Факултет “Здравни грижи” доц. д-р Александър Вълков, дм.
“Действително науката и технологиите в медицинската сфера се развиват с много бързи темпове, затова е изключително важно, че  студентите имат възможност да участват в подобен форум. Така те не само ще могат да представят свои разработки, изготвени под ръководството на техните преподаватели, но и ще научат за други новости в сферата на медицинските грижи”, пишеше в поздравителния адрес на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи до организаторите и участвиците. “Вярвам, че сте мотивирани да следвате високи критерии в своята професионална практика и кариерно развитие. За вбъдеще  можете за разчитате на БАПЗГ, която предлага различни курсове за продължаващо обучение и надграждане на знанията и уменията”, гласяха поздравителните думи на председателя на УС на БАПЗГ Милка Василева към младата смяна професионалисит по здравни грижи. Поздравителният адрес бе връчен на доц. д-р Александър Вълков лично от Антоанета Димитрова, зам.-председател на БАПЗГ. Като преподавател във Факултета по обществено здраве на Медицински университет – София тя също взе участие в научната сесия заудно със свои студенти.

В рамките на форума бе представен наскоро отпечатания учебник „Оперативна, обща и специална хирургия. Хирургични грижи” за студенти и специалисти по здравни грижи. Участниците в конференцията имаха възможност да се запознаят не само със съдържанието на полезното четиво, но и с авторския колектив – преподаватели от Катедрата по сестрински хирургични грижи към Факултета по здравни грижи на МУ–Плевен