В отворено писмо до министър Ананиев и до медиите БАПЗГ алармира: УНИЩОЖАВА СЕ ЦЯЛО ЕДНО СЪСЛОВИЕ!

Във връзка с нарастващото напрежение в сектор “Здравеопазване” и подадени нови колективни предизвестия на медицински сестри от болници в столицата и страната председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева изпрати отворено писмо до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и до медиите. В него се казва:

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи за пореден път издига своя глас в подкрепа на колеги, подложени на унизително отношение и дискриминационно заплащане на труда. Свидетели сме отново на подадени колективни предизвестия на медицински сестри от отделение на голяма столична болница и от общинска болница в страната, които водят трудни преговори за достойни заплати и уважение. Заедно с медицинските сестри са акушерките, рехабилитаторите, фелдшерите, медицинските и рентгеновите лаборанти. Вече за цялото  общество е ясно, че в здравеопазната ни система има сериозен проблем.”

В писмото се припомня, че вече седми месец не стихват протестите на медицински сестри в цялата страна, в които се настоява за достойно заплащане за положен висококвалифициран труд, за кариерно развитие, за професионална удовлетвореност и уважение.

“След протестите ни през м. май 2018 г. очаквахме няколко стъпки за решаване на най-наболелите проблеми и да се очертае поне краткосрочен план за решаването им. За период от шестнадесет месеца видяхме подзаконови нормативни актове на МЗ, които обаче не оказаха съществено влияние върху най-важните за нас проблеми – ниските заплати и липсата на контрол при разпределението на средствата за здравеопазване, които са основната причина за критичния недостиг на специалисти по здравни грижи, а това от своя страна води до критично ниско качество на здравните грижи за пациентите у нас”, се казва още в отвореното писмо до министър Ананиев.

“БАПЗГ заявява, че се унищожава цяло едно съсловие, без което здравеопазването не може да функционира. Затова ние предупреждаваме, че ако в разумен срок не се очертаят конкретни стъпки за спасяване на професионалистите по здравни грижи, изразени в цифри, с конкретни срокове и отговорници, ще организираме ефективни протести или други действия, позволени от Закона, като последна мярка за професионалното ни оцеляване, от което зависи здравето на цялата нация”. С тези думи завършва отвореното писмо на БАПЗГ.

Отвореното писмо на БАПЗГ можете да видите ТУК