В МОНТАНА СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР С УЧАСТИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РАЙОННАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

Регионален семинар на тема “Превенция и контрол на вътреболничните инфекции – елемент на качествени и безопасни  медицински грижи” се проведе в Монтана  на

16 март 2017 г. в  гр. Монтана.  В семинара участваха представители на Районната здравна инспекция – Монтана, съобщи Маргарита Младенова – председател на РК на БАПЗГ гр. Монтана.

Зам.-директорът на РЗИ – Монтана д-р Каменова направи презентация за превенцията и контрола на вътреболничните инфекции като елемент на качествени и безопасни  медицински грижи. Тя се спря и на надзора  и регистрирането на индикаторни вътреболнични инфекции.

Татяна Славкова, главен инспектор в РЗИ – Монтана и председател на РК при БАПЗГ гр. Монтана, представи темата “Хигиената на ръцете и нейната ключова роля за ограничаване на инфекциите. Ива Иванова – главен инспектор ДНЗБ в РЗИ – Монтана  представи темата “Кръвнопреносими инфекции – рискове, превенция  и управление на професионалния риск”.

С презентации участваха старшите медицински сестри Ива Иванова от Отделението по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) в МБАЛ „Д-р Ст. Илиев” гр. Монтана, Галина Гергова – ОАИЛ  в МБАЛ “Сити клиник – Свети Георги” гр. Монтана, Илонка Тодорова – ОУ  в МБАЛ “Сити клиник – Свети Георги” гр. Монтана.

Присъстващите 30 медицински специалисти надградиха своя професионален опит с цел подобряване безопасността и ефективността на медицинските грижи.