В МОБАЛ “Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА “МЯСТО И РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В КАТЕТЕРИЗАЦИОННАТА ЛАБОРАТОРИЯ”

На 18 май 2023 г. в Голямата зала на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” се проведе продължаващо обучение, организирано от първичното дружество към РК на БАПЗГ – Велико Търново, на тема “Място и роля на медицинската сестра в катетеризационната лаборатория” с лектор д-р Христо Матеев. За това информира Мима Митева, старши рентгенов лаборант в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ и член на Управителния съвет на БАПЗГ.

Научният форум мина под знака на 20-годишния юбилей на БАПЗГ, в него участие взеха 60 специалисти по здравни грижи.

Д-р Матеев обясни на присъстващите какво е “Ангиографско изследване”, като обърна внимание на индикациите за провеждането на това изследване като исхемична болест на сърцето, остри коронарни синдроми, структурни сърдечни заболявания, клапни лезии и кардиомиопатии. Лекторът изброи и обстойно обясни задачите пред медицинската сестра в катетеризационната зала. На научния форум подробно беше обяснена работата с йонизиращите лъчения по време на изследването. Професионалистите по здравни грижи бяха запознати с термините стохастични и детерменистични ефекти, доза, лъчезащита на персонала и пациента.

 

Повече за обучението можете да видите в раздел „20 години БАПЗГ“.