ВЪВ ВАРНА СЕ ПРОВЕДОХА “ДНИ НА СЕСТРИНСКОТО ОЧНО ЗДРАВЕ”

От 5 до 11 май 2023 г. във Варна се проведоха “Дни на сестринското очно здраве”. Инициативата е на екипа на Специализираната болница по очни болести за активно лечение (СБОБАЛ) в морската столица. През месеца, в който светът обърна поглед към акушерките и медицинските сестри с признателност и уважение, офталмологичните специалисти – лекари, оптометристи и медицински сестри, подариха профилактични очни прегледи на професионалистите по здравни грижи във Варна. Инициативата премина под знака на Международния ден на сестринството и Празник на професионалистите по здравни грижи у нас, както и на 20-годишния юбилей на БАПЗГ. За това информира Красимира Димитрова, д. оз. – старша медицинска сестра в СБОБАЛ, преподавател в Медицински университет – Варна и член на УС на БАПЗГ.

В Световния ден на акушерката – 5 май бяха прегледани акушерки от СБАГАЛ, СБАЛОЗ, МБАЛ “Света Анна”. В следващите дни медицински сестри, рехабилитатори, рентгенови и медицински лаборанти от УМБАЛ “Света Марина”, МБАЛ-Варна към ВМА, СБАЛОЗ и детските ясли получиха профилактична грижа за очното здраве.

 

Повече подробности можете да видите в раздел „20 години БАПЗГ“.