ВТОРИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА 2021 г. И НЕГОВИЯТ УЕБВАРИАНТ ВЕЧЕ СА ДОСТЪПНИ ЗА АБОНАТИТЕ

Излезе от печат втори брой на списание “Здравни грижи” за 2021 г. Броят е достъпен и за специалистите по здравни грижи, които имат годишен абонамент за електронното издание на списанието. Те могат да го четат в платформата за дистанционно обучение, която се намира в сайта на БАПЗГ.

Списание “Здравни грижи” е включено в Националния референтен списък на съвременни научни български издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към Министерството на образованието и науката. Всички, които имат годишен абонамент за списанието (печатното издание или уебварианта) ще получат по 15 кредитни точки.

Новият брой съдържа изследвания и анализи по следните теми:

  • „Посттрансплантационни здравни грижи – оценка и предложения на бъбречно трансплантирани пациенти“ (Автори: Веселина Василева -асистент в Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на Медицински университет Варна; доц. д-р Наталия Ушева, д.м. – ръководител на Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“ съм ФОЗ на МУ-Варна);
  • „Заболеваемост и превенция против COVID-19 в затворена група, работен колектив“ (Автори: Величка Генова – студент в специалност “Управление на здравните грижи” към ФОЗ на Медицински университет – Пловдив; Недялка Бойчева – асистент в Катедра „Сестрински грижи“ към ФОЗ на МУ-Пловдив);
  • „Изследване информираността на бременни жени за токсичните ефекти на алкохола върху плода, както и социалното и професионално толериране употребата на алкохол по време на бременността“ (Автори: проф. д-р Снежа Златева, д.м. – Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“ към Факултета по фармация на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна;  проф. Силвия Димитрова, д.оз.н. – ръководител на Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на МУ-Варна; проф. д-р Петко Маринов, д.м. – Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“ към Факултета по фармация на МУ-Варна; проф. д-р Ивайло Въжаров, д.м. – ръководител на Катедра „Вътрешни болести“ и началник на МБАЛ – Варна към ВМА; Георги Бончев, д.х. – началник на Лаборатория за токсико-химични изследвания в МБАЛ – Варна към ВМА; гл. ас. д-р Габриела Кехайова, д.ф. – Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“ към Факултета по фармация на МУ-Варна);
  • „Ползи и вреди от прилагането на научните постижения на клонирането в здравеопазването от гледна точка на биоетиката“ (Автор: Захари Конкьов – студент IV курс, специалност „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на медицински университет – София);
  • „Персонализираният план като модел за достъп до интегрираната система за грижи и подкрепа на хората с увреждания и техните семейства в Италия“ (Автор: Илияна Георгиева, докторант в Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на Медицински университет – София).

 

С резюметата на статиите можете да се запознаете ТУК