ВТОРИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА 2022 Г. И НЕГОВИЯТ УЕБ ВАРИАНТ ВЕЧЕ СА ДОСТЪПНИ ЗА АБОНАТИТЕ

Излезе от печат втори брой на списание “Здравни грижи” за 2022 г. Броят е достъпен и за специалистите по здравни грижи, които имат годишен абонамент за електронното издание на списанието. Те имат достъп до него чрез платформата за дистанционно обучение, която се намира в сайта на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

В уводните си думи председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева се обръща към професионалистите по здравни грижи: Изключително сме удовлетворени, че публикуваме все по-добри авторски статии и доклади, които са добре оценени за академичното израстване на нашите колеги. Много са добри и отзивите, които получаваме от нашите читатели, които стават все повече и ползват електронния вариант на списанието. Вече има информация от колеги, които проявяват интерес към споделените добри практики и подготвят прилагането им в лечебните заведения, където работят.”

В традиционното си обръщение главният редактор на списанието проф. Станка Маркова благодари на активните сътрудници на списанието, “които въпреки претовареното си ежедневие, заради недостига на кадри в системата, продължават да изследват значими проблеми, да търсят възможности за тяхното решаване, да споделят добри практики или да правят предложения за оптимизиране на настоящите дейности или организиране в нови дейности от направление “Здравни грижи”.”

Публикациите в новият брой изследват и анализират следните теми:

  • Осигуряване на реконвалесцентна плазма за лечението на пациенти с COVID-19 (Автор: Милена Тодороваглавен асистент във филиал Шумен на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна;
  • “Ретинопатия на недоносеността – значимост на скрининга за ранна диагностика и навременно лечение” (Автори: Айлин Сюлейманова от специалност “Управление на здравните грижи” в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна; Галина Барбукова – старша сестра на Отделението по неонатология в УМБАЛ „Канев“, гр. Русе);
  • “Функционално изследване на дишането при професионалисти по здравни грижи като гаранция за запазване на тяхната трудоспособност и здраве (Автори: доц. Деляна Хаджиделева, доц. Даниела Гавраилова и главен асистент Камелия Богданова от Катедра “Здравни грижи” при Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“ на Медицински университет – София; доц. Милена Янчева – Стойчева от Катедра “Трудова медицина” при ФОЗ на Медицински университет – София и д-р Снежина Лазова от Отделението по педиатрия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – София);
  • “Електрически лифтери за обслужване на пациенти със специфични нужди – Обзор” (Автори: преподавател Ваня Георгиева и К. Пеева от Катедра “Здравни грижи” при Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора);
  • “Модел на координационен модел за работа с пациенти, преживели мозъчен инсулт” (Автор: Пепа Димитрова-Чиликова -главен асистент във Филиал Сливен на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна).

В броя са публикувани информации за проведените през второто тримесечие на 2022 г. онлайн обучения за продължаващо обучение, организирани от БАПЗГ; представени са инициативи, посветени на Световния ден на здравето – 7 април, Световния ден на акушерката – 5 май и Световния ден на сестринството – 12 май; отделено е място за препоръката на Консултативния комитет на ЕС за безопасност и здраве на работното място (ACSH) относно необходимостта от признаването на COVID-19 за професионално заболяване в секторите на здравеопазването, социалните грижи и оказването на помощ по домовете; публикувани са информации за различни активности на студенти от направление “Здравни грижи” в различни учебни заведения и др.

Списание “Здравни грижи” е включено в Националния референтен списък на съвременните научни български издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към Министерството на образованието и науката. Всички, които имат годишен абонамент за списанието (печатното издание или уеб варианта) ще получат по 15 кредитни точки според Единната кредитна система за продължаващо обучение на БАПЗГ.

С резюметата на статиите можете да се запознаете ТУК