БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ БЕШЕ ОТЛИЧЕНА С ПОЧЕТНИЯ ЗНАК НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

По случай Световния ден на здравето – 7-ми април президентът на Република България Румен Радев удостои с държавни отличия и почетния знак на президента изявени български медицински специалисти и  Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ). На тържествената церемония, която се състоя на 7 април 2023 г. в Гербовата зала на „Дондуков 2“, присъстваха вицепрезидентът Илияна Йотова, министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев, председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров, председателят на Българския Червен кръст акад. Христо Григоров и други официални лица.

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи беше отличена с Почетния знак на Президента на Република България по повод 20-годишнината от създаването ѝ.  Съсловната организация се състои от над 50 000 души, които са се посветили на опазването на живота и здравето на хората – медицински сестри, акушерки, медицински фелдшери, лекарски асистенти, медицински лаборанти, рентгенови лаборанти и рехабилитатори. Отличието е за приноса на асоциацията в издигането престижа на специалистите по здравни грижи и за усилията, които те полагат в името на живота и здравето на гражданите. Наградата получи председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева.

Президентът отличи с орден „Стара планина“ първа степен проф. д-р Красимир Гигов, генерален директор на Българския Червен кръст, за изключително големите му заслуги за развитието на системата на здравеопазването, медицинското образование, науката и практиката. Проф. Гигов е създател и ръководител на първата самостоятелна катедра „Медицина на катастрофите“, основоположник на специалността „Медицина на бедствените ситуации“ и инициатор на сформирането на Военномедицинския отряд за бързо реагиране.

Проф. д-р Пенка Переновска, главен координатор на Експертния съвет по педиатрия към министъра на здравеопазването, беше удостоена с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие за особено значими заслуги за развитието на медицинската наука и практика и в частност на педиатрията и детската пулмология. Проф. Переновска има големи научни постижения в изследването на белодробните болести при децата, дълги години тя е национален консултант по педиатрия към Министерството на здравеопазването.

С почетен знак на президента за висок принос към здравеопазването, за утвърждаване на хуманитарните ценности и принципи в българското общество и практическата им реализация в подкрепа на уязвимите хора в страната беше удостоен проф. д-р Тодор Черкезов,  изпълнителен директор на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” – град Кърджали.

Беше изтъкнато, че благодарение на преструктурирането и модернизацията на лечебното заведение, в МБАЛ-Кърджали са постигнати високи медицински и икономически резултати. Проф. Черкезов е сред учредителите на Националното сдружение на областните болници в България и председател на Областния съвет на БЧК – Кърджали.

Проф. д-р Надежда Гаврилова беше наградена с почетен знак на президента за изключителни заслуги към детското здравеопазване, значим принос за развитието на детската анестезиология и интензивно лечение, и педиатрична спешна медицина. Проф. Гаврилова е основоположник на съвременната детска анестезиология и интензивно лечение в България. Заедно със своя екип създава нов за страната модел за повишаване на сигурността при оказване на спешна медицинска помощ при деца.

Почетен знак на президента за значими заслуги към майчиното и детско здравеопазване, принос за развитието на българската медицина и професионални успехи в областта на акушерството и гинекологията получи проф. д-р Иван Костов. Той е бил е последователно изпълнителен директор на Втора АГ болница „Шейново“,  на Първа АГ болница „Св. София“ , а от 2017 г. изпълнява длъжността изпълнителен директор на Университетската АГ болница “Майчин дом” – София. Членува в Експертния съвет към Държавен фонд за асистирана репродукция и в Европейската асоциация по телемедицина и електронно здравеопазване.

„Днешната церемония е израз на заслужена признателност за Вашите безспорни професионални успехи, за Вашата всеотдайност и посветеност. Отличията са израз и на благодарността на Вашите многобройни пациенти и на цялото ни общество“, обърна се президентът Радев към наградените. Държавният глава подчерта, че общият стремеж на държавата и обществото ни трябва да е насочен към развитието на съвременно здравеопазване, което да гарантира високо ниво на здравните услуги, превенцията и профилактиката. Неотменима част от политиката в здравеопазването следва да е мотивацията на младите лекари и специалисти по здравни грижи, които да остават и да разгръщат своя потенциал в България.

„Като общество и държава можем и трябва да изградим много по-добра система на българското здравеопазване с високо качество на медицинските услуги и достъп за всички български граждани. Вярвам, че в това начинание ще получим подкрепата на посветените на своята професия медици“, каза още държавният глава.

От името на наградените благодарност за отличията изказа проф. д-р Красимир Гигов. Той изрази признателност за големите усилия, които институциите полагат за развитието на българското здравеопазване. „На днешния Световен ден на здравето се навършват и 75 години от създаването на Световната здравна организация, чието мото тази година е „Здраве за всички“, посочи още проф. Гигов. Той допълни, че много добри неща са направени в системата на българското здравеопазване, но са нужни още усилия за оптимизиране на системата, за постигане на равен достъп на всички граждани на Република България до медицински услуги и здравни грижи, за задържане на младите медицински специалисти в страната.