БЛИЗО 800 КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ СЕ ЯВИХА НА ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ В МУ-ВАРНА И ФИЛИАЛИТЕ МУ

Близо 800 кандидати от цялата страна се явиха на 18 юли т. г. на теста по биология за специалностите “Медицинска сестра” и “Акушерка” към Факултета по обществено здраве на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна и филиалите на висшето учебно заведение в Сливен, Шумен и Велико Търново, съобщиха от МУ-Варна. Желаещите да изучават специалностите “Помощник-фармацевт”, “Рентгенов лаборант”, “Медицински лаборант”, “Рехабилитатор”, “Медицински козметик” и “Инспектор по обществено здраве” към Медицинския колеж също решаваха 30-те въпроса от теста – 25 от затворен тип, с един верен отговор и 5 отворени въпроса.

В 08:45 ч. в Първа аудитория в присъствието на зам.-ректора по учебната дейност на МУ-Варна проф. д-р Албена Керековска беше изтеглена комбинация от тестови въпроси върху материала по биология от VIII, IX и X клас. За втора година изпитният тест се генерира чрез специализиран софтуер на живо пред кандидат-студенти и родители. Цялата процедура беше предавана в реално време по видеоконферентна връзка до други изпитни аудитории, включително във филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.
Кандидат-студентите за специалностите желаещи да се обучават във Филиал Шумен  на Медицински университет – Варна са 196 – 111 от тях желаят да се обучават в специалност „Медицинска сестра“, а 85 – в специалност „Акушерка“, съобщи за сайта на БАПЗГ ас. Теодора Евтимова – преподавател във Филиал Шумен и административен асистент. 42-ма от кандидатствалите са посочили като първо желание специалностите, които се изучават във Филиал-Шумен. Четирима душе се конкурират за едно място и в двете специалности. Тази година шуменският филиал  е с прием  30 души в специалност „Медицинска сестра“и 20 за  специалност „Акушерка“.
„В началото приемахме по 20 души за „Медицинска сестра“, но поради големия интерес към специалността увеличавахме приема поетапно през годините. Доволни сме от тази кандидат-студентска кампания. Имаме достатъчно кандидати, което ни дава възможност за много добър подбор. Много е важно да приемем най-добрите, които да успяват да се справят с трудния учебен материал“, изтъкна директорът на Филиал Шумен проф. Соня Тончева, д.оз.н.