БЛИЗО 60 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ ВАРНА И ДРУГИ ГРАДОВЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА МАЛАРИЯТА

Близо 60 специалисти по здравни грижи от Варна, Добрич и други градове от Североизточна България взеха участие в първия за годината присъствен курс за продължаващо обучение, организиран от Регионална колегия на БАПЗГ – Варна.  Обучението проведе на 18 март 2023 г., събота,  в Първа аудитория на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. За това съобщи г-жа Райна Бояджиева, председател на РК на БАПЗГ в морската столица.

Доц. д-р Калина Стоянова, ръководител на Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология“ на МУ-Варна, представи изключително важна и интересна тема, свързана с маларията.

„Колегите бяха запознати със съвременните аспекти в разпространението и епидемиологията на маларията, какво е клиничното ѝ протичане и как се прави диференциална диагностика. Интерес предизвикаха въпросите свързани със съвременните методи за диагностика, както и аспектите в лечението и профилактиката на маларията“, обясни Райна Бояджиева.

Обучението е кредитирано по Единната кредитна система на БАПЗГ с 11 кредитни точки.

 


Доц. д-р Калина Стоянова има придобита специалност по медицинска паразитология през 2006 г. и образователно-научна степен „доктор” по Паразитология и хелминтология през 2017 г. Основните ѝ професионални и научни интереси са в областта на епидемиологията, клиниката, диагностиката, лечението и контрола на чревните, опортюнистичните, вносните и зоонозните паразитни заболявания. Има издадени 3 монографии и над 30 публикации в международни и национални научни издания.

Специалистката води лекционния курс по медицинска паразитология за студенти от специалностите „Медицина“, „Медицински сестра“ и „Акушерка“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, както и на студенти от специалностите „Медицински лаборант“ и „Инспектори по обществено здраве“ в Медицински колеж към МУ-Варна.

Доц. Стоянова е ръководител на обучението на специализанти по медицинска паразитология. От 2019 г. тя е член на Националния експертен съвет по медицинската специалност “Медицинска паразитология” към Министерството на здравеопазването и на Контролната комисия на Българската асоциацията на медицинските паразитолози.


Професионалисти по здравни грижи от Варна и областта взеха участие в обучението