БЛИЗО 400 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ СОФИЯ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

В Деня на народните будители – 1 ноември 2023 г., в зала „Европа“ на столичния парк-хотел „Москва“ се състоя обучение за специалисти по здравни грижи, организирано от Регионална колегия на БАПЗГ – София. Лекторът на курса доц. д-р Богдан Младенов, д.м., началник на Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, представи темата „Поведение при спешни състояния в детска възраст“. В обучението за надграждане на знанията се включиха близо 400 медицински специалисти от детското и училищното здравеопазване, както и от лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ в София.

Акцентите в обучението бяха следните:

  • Травми – видове, оценка, механизъм на протичане, поведение;
  • Други спешни състояния в детската възраст. Поведение при безсъзнателно състояние в детската възраст;
  • Чужди тела – разпознаване и поведение;
  • Алергична реакция – оценка, алергичен шок, първа помощ и поведение;
  • Сърдечен арест – оценка, разпознаване, поведение и протоколи (PBLS, PALS).

Участниците в курса ще получат по 13 кредитни точки според Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.

На всеки 5 години професионалистите по здравни грижи трябва да съберат общо 150 кредитни точки от различни форми за продължаващо обучение (присъствени обучения, дистанционни и онлайн обучения, научни конференции, конгреси, семинари и други форуми), за да получат нов, надграждащ сертификат за професионална квалификация. Този документ удостоверява професионалното развитие на притежателя му и гарантира поддържането, повишаването и разширяването на теоретичните знания и практическите умения, необходими за осигуряване на качествени здравни грижи. Това е официален документ, издаден от Националния съвет по качество към Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и е съобразен с европейските стандарти за упражняване на професията. Сертификатът се актуализира на всеки 5 години на основата на придобити кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.


Доц. д-р Богдан Младенов е завършил специалност „Медицина“ в Медицински университет – София през 2006 г. Притежава сертификат за основен теоретичен курс по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ към Университета „Пиер и Мария Кюри“ в Париж. През 2013 г. придобива специалност „Анестезиология и интензивно лечение“, а през 2014 г. защитава дисертационен труд на тема “Ларингеални маски и трудна интубация”.
Доц. Младенов е участвал в редица международни курсове – в Италия, Австрия, Англия и др. От 2014 г. е част от екипа на Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, а от 2021 г. е началник на лечебното звено. Има многобройни участия в научни проекти и присъдени награди. Съавтор е на Ръководство по анестезиология и интензивно лечение за студенти.