БАПЗГ СТАРТИРА ПОДПИСКА ПОД НАДСЛОВ “ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ СЕГА СА НАШЕТО ОБЩО УТРЕ”

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) стартира на 15 февруари 2019 г. подписка под надслов “Здравните грижи сега са нашето общо утре” на базата на решение на участниците в заседанието на Националния съвет на БАПЗГ от 3.02.2019 г. Очаква се исканията в подписката да бъдат подкрепени от медицинските специалисти в страната и от гражданите – за всяка от посочените групи има отделна бланка. Специалистите по здравни грижи трябва да се обръщат към председателите на първични дружества на БАПЗГ в лечебните заведения и към председателите на Регионални колегии на БАПЗГ. Очаква се и гражданите да подкрепят подписката в лечебните заведения.

В подписката на БАПЗГ са посочени три основни искания, които Асоциацията е поставяла неизменно през последните 10 години:

  1. Политическо съгласие за достойни условия на труд, професионална квалификация и възнаграждения.
  2. Задължително спазване на заложените в колективния трудов договор договорености
  3. Дългосрочна стратегия за здравните грижи – до 2030 г. и План за

действие с точно определени срокове и отговорни институции.

В документа са посочени и мотивите за стартирането на подписката:

“Вече близо 20 години продължава реформата в системата на здравеопазването. Заради ниското заплащане и лошите условия на труд много специалисти заминаха да работят в чужбина или се отказаха от професиите си.
Лечебните заведения не могат да функционират без тях. Много специалисти работят на две и повече места, за да си осигурят по-достоен живот. По този начин те спасяват и здравната система от колапс. Но прекомерната умора се отразява негативно на качеството на работата и на здравето им, което неминуемо рефлектира и върху грижите за пациентите. В лечебните заведения откровено се пренебрегват дори и най-минималните стандарти за съотношение между медицински специалисти и брой обгрижвани пациенти. Средната възраст на медицинските сестри, акушерките, фелдшерите, рехабилитаторите, медицинските и рентгенови лаборанти е 55 години. Здравеопазването ни е в сериозна криза. Настъпил е моментът, когато поради липса на медицински специалисти ще бъдат затваряни болници. Защо трябва специалистите по здравни грижи да понасят тежестта за нерешените толкова години проблеми?Категорично не сме съгласни да бъдем изкупителните жертви!”

От БАПЗГ апелират: “Подкрепете исканията ни, за да имат българите безпрепятствен достъп до здравни грижи!” Събирането на подписи ще продължи до 15 март 2019 г. с , след което  Събраните подписи ще бъдат внесени в Министерския съвет.

Бланки в подкрепа на подписката за медицински специалисти и за граждани можете да видите ТУК и ТУК

Целия текст на подписката можете да видите ТУК