БАПЗГ СТАРТИРА ОЩЕ ЕДИН БЕЗПЛАТЕН КУРС ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

На 15-ти май 2019 г. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи стартира още един безплатен курс за дистанционно обучение на тема “Хранителни добавки – класификация. Модул 1”. Учебната програма включва 6 теми: “Определение за хранителни добавки”, “Класификация на хранителните добавки”, “Хранителни добавки – ползи за здравето”, “Сфери на приложение на хранителните добавки”, “Препоръки за хранене и приемане на хранителни добавки”, “Потенциални рискове причинени от приемането на хранителни добавки”. В края на 15-дневния курс трябва да се реши изпитен тест. Курсистите, които се представят успешно ще получат 8 кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение. През следващите месеци предстои да стартират и останалите три модула на тема “Хранителни добавки.”

БАПЗГ предлага още три безплатни курса за дистанционно обучение:

  • „Помощни технологии – технически помощни средства“ (8 кредитни точки)
  • „Технически помощни средства при различни видове увреждания“ (10 кредитни точки)
  • „Комуникация с хора с увреждания“ (5 кредитни точки)

Записването за участие в курсове за дистанционно обучение на БАПЗГ става  от 1-во до 10-то число на съответния месец в платформата за дистанционно обучение на БАПЗГ, която се намира в сайта на Асоциацията (www.nursingbg.com), раздел “Дистанционно обучение” (http://learning.nursingbg.com).

 

На 15-ти май 2019 г. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи стартира още един безплатен курс за дистанционно обучение на тема “Хранителни добавки – класификация. Модул 1”. Учебната програма включва 6 теми: “Определение за хранителни добавки”, “Класификация на хранителните добавки”, “Хранителни добавки – ползи за здравето”, “Сфери на приложение на хранителните добавки”, “Препоръки за хранене и приемане на хранителни добавки”, “Потенциални рискове причинени от приемането на хранителни добавки”. В края на 15-дневния курс трябва да се реши изпитен тест. Курсистите, които се представят успешно ще получат 8 кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение. През следващите месеци предстои да стартират и останалите три модула на тема “Хранителни добавки.”

БАПЗГ предлага още три безплатни курса за дистанционно обучение:

  • „Помощни технологии – технически помощни средства“ (8 кредитни точки)
  • „Технически помощни средства при различни видове увреждания“ (10 кредитни точки)
  • „Комуникация с хора с увреждания“ (5 кредитни точки)

Записването за участие в курсове за дистанционно обучение на БАПЗГ става  от 1-во до 10-то число на съответния месец в платформата за дистанционно обучение на БАПЗГ, която се намира в сайта на Асоциацията (www.nursingbg.com), раздел “Дистанционно обучение” (http://learning.nursingbg.com).