БАПЗГ СТАРТИРА АНКЕТА ОТНОСНО ЖЕЛАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ДА СЕ ВАКСИНИРАТ СРЕЩУ COVID-19

В съответствие с Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България първите доставки на ваксина ще бъдат предназначени за медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник фармацевти и друг помощен персонал. В тази връзка УС на БАПЗГ стартира кратка анкета, чиято цел е да проучи желанието на специалистите по здравни грижи да се ваксинират срещу COVID-19. Анкетата е качена в сайта на БАПЗГ (www.nursing-bg.com). Тя може да сe попълни за минути чрез първия слайд на централния слайдер с актуални информации. Желаещите трябва да отговорят на въпроса „Бихте ли желали да се ваксинирате?“ в периода 10.12.2020 – 31.12.2020 г. Дадени са четири възможни отговора:

  1. Да, ще се ваксинирам при първа възможност
  2. Да, ще се ваксинирам, но на следващ етап
  3. Не съм сигурен
  4. Не, нямам желание да се ваксинирам

Респондентите трябва да посочат професията, която упражняват и Регионалната колегия (РК) на БАПЗГ, в която са регистрирани.