БАПЗГ СЕ ВКЛЮЧИ В НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ В ПОДКРЕПА НА ДОНОРСТВОТО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА “ДА! ЗА ЖИВОТ!”

На 11 ноември 2019 г. в Конферентната зала на Министерството на здравеопазването министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, председателят на Националния съвет по качество на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Петя Недкова, зам.-председателят на Българския лекарски съюз проф. д-р Николай Габровски, председатели и представители на пациентски организации

подписаха Меморандум за сътрудничество в рамките на Националната кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията „Да! За живот!“.

Всички се обединиха около факта, че все повече български граждани се нуждаят от животоспасяваща органна трансплантация, а броят на реализираните у нас донорски ситуации за поредна година намалява, поради което е нужно да се обединят усилията на институциите, съсловните и пациентските организации.

С подписването на документа организациите се съгласиха активно да си взаимодействат за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията. Общата цел е да бъде повишена осведомеността на обществото относно същността и значението на донорството и трансплантацията.

Бяха изведени следните приоритети:

  • Акцентиране върху необходимостта в семейството и приятелския кръг да се говори за донорството;
  • Популяризиране на Донорската карта;
  • Промяна на обществените нагласи спрямо донорството;
  • Развенчаване на митовете относно донорството и трансплантацията;
  • Работа в посока намаляване броя на отказите на близките да дарят органите на починалия.

В рамките на инициативата в същия ден беше засадено лирово дърво в района на Националния дворец на културата, за да напомня за донорите на органи, благодарение на които са спасени човешки животи. Дървото е знак на признателност и към техните близки, взели трудното решение да помогнат на нуждаещи се от трансплантация пациенти. В благородната инициатива участие взеха зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков, проф. д-р Петко Салчев – зам.-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Медицински надзор”, представители на съсловни и пациентски организации, граждани.