БАПЗГ ПРОВЕДЕ ЗА ВТОРИ ПЪТ БЕЗПЛАТНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ, ПОСВЕТЕНО НА КАРДИОПУЛМОНАЛНАТА РЕСУСЦИТАЦИЯ

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи проведе за втори път през тази година безплатно онлайн обучение на тема „Клинична смърт и лечението ѝ – кардиопулмонална ресусцитация“ с лектор проф. д-р Олег Хинков, д.м. – един от водещите анестезиолози у нас. Обучението се проведе днес, 4 март 2022 г., в него се включиха 109 специалисти по здравни грижи от цялата страна.

Проф. Хинков изтъкна, че в лекцията му е изградена върху научните медицински доказателства и практически опит на Американската кардиологична асоциация (American Heart Association – AHA). В началото той се спря на разликите между терминално състояние и клинична смърт като опроверга някои широкоразпространени заблуди сред обикновените хората и част от медиците.  Проф. Хинков посочи основните правила, които трябва да се спазват в определена последователност при осъществяване на кардиопулмонална ресусцитация.

Първото правило е да се постави по най-бързия начин диагноза „клинична смърт“. Това се случва, когато неочаквано, внезапно и бързо пациентът загуби съзнание, пулс и дишане. Второто правило е медицинското лице, притекло се на помощ, да алармира за опасното състояние, в което се намира пациента  като съобщи на свои колеги от лечебното звено или на единния телефон за спешни повиквания 112. Третото правило се нарича „Екшън“ и представлява поредица от действия. Първото действие е да се постави пациентът върху твърда основа. Следващата стъпка  е да се проверят и почистят горните дихателни пътища. Беше обърнато специално внимание на позицията на ръцете на медицинския специалист при извършване на компресия-декомпресия на гръдния кош – те трябва да се поставят върху мечковидния израстък на гръдния кош. За успеха на усилията изключително важни са и дълбочината и честотата на притисканията. Оптималната дълбочина е 5 см, а оптималната честота е 120 притискания в минута. Специалистът изтъкна, че проверка за адекватни животоспасяващи действия се прави като се провери дали има пулс на артерия каротис на врата.

Бяха представени различните методи за обдишване при КПР – уста в уста, с помощта на лицева маска и саморазгъващ се балон тип AMBU. Той изтъкна, че медиците трябва да използват установените помощни средства, които винаги трябва да бъдат в изправност и достъпни. Лекторът се спря на предимствата и недостатъците на

различните видове дефибрилатори.

Проф. Хинков изтъкна, че след успешна КПР пациентът задължително трябва да бъде настанен в Сектор за интензивно лечение.

В края на презентацията си специалистът даде ценни съвети на курсистите. Един от тях е да обновяват знанията и уменията си за КПР най-много на всеки 3 месеца. Ако не са сигурни, че могат да обдишват правилно или са несигурни при канюлиране на периферна вена, да се обърнат към специалист по анестезиология. За извършването на правилна дефибрилация пък трябва да почерпят знания и опитност от специалист по кардиология.

Участниците в обучението ще получат определен брой кредитни точки по Единната кредитна система за продължаващо обучение на БАПЗГ.