БАПЗГ ПРОВЕДЕ БЕЗПЛАТЕН ВИРТУАЛЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС „НОВОРОДЕНИ ДЕЦА НА МАЙКИ С COVID-19 ИНФЕКЦИЯ“

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи проведе днес, 19 март 2022 г., безплатен виртуален интерактивен курс „Новородени деца на майки с COVID-19 инфекция“. В обучението се включиха 120 специалисти по здравни грижи от цялата страна (предимно акушерки). Лектор на курса беше проф. д-р Боряна Слънчева, д.м. –  началник на Клиниката по неонатология  в СБАЛАГ „Майчин дом” – София.

В началото на обучението курсистите бяха поздравени от Антоанета Димитрова, зам.-председател на УС на БАПЗГ (квота „Акушерки“), която беше и модератор на срещата.

В презентацията си проф. Слънчева засегна следните теми:

  • Коронавирусна инфекция и бременност – превенция и поведение;
  • Поведение при новородени на майки с COVID-19.
  • Грижи за инфектирани с COVID-19 новородени и кърмачета;
  • Представяне на клинични случаи от практиката.

Проф. Слънчева се позова на 49 проучвания, включващи 329 бременни жени и 331 новородени. Събрани и анализирани са проби от амниотична течност, кръв от пъпна връв, плацента, цервикален секрет и кърма. Положителни резултати за COVID-19 са открити в 15 проби от феталната страна на плацентата, 7 проби от кърма, 1 проба от пъпна връв и 1 проба от амниотична течност. Според заключенията на изследователите съществуват някои доказателства в подкрепа на потенциала за вродена, интранатална, постнатална майчино-фетална-неонатална SARS-CoV-2. Изследването показва още, че 50% от заразените майки предават вируса на децата си по време на кърменето, независимо че са били с маска (от 10 кърмени деца 5 са се заразили). Проф. Слънчева сподели, че децата на COVID позитивни майки в „Майчин дом“ – София се отделят от тях в специален сектор и се хранят от акушерки с адаптирани млека. Целта е да не се заразят, майките им да се възстановят, поддържайки лактацията си при по-леко боледуване, за да продължат да кърмят бебето си след изписването от болницата.      Специалистката изтъкна, ча бъдещите научни проучвания трябва да изяснят дали коронавирусът винаги може да се предава от майка на бебе; да се изследват обстоятелствата, които улесняват или затрудняват преминаването на COVID-19 през плацентарната бариера; да се открият потенциалните източници за предаване на коронавируса от майка на дете; да се потвърди или отхвърли вероятността инфекцията да се предава чрез кърмата.

Проф. Слънчева се спря подробно на протокола за поведение при новородени на майки с COVID-19. Първият раздел касае подготовката и грижите по време на раждането. Необходимо е да се осигурят достатъчно реанимационни комплекти за неонатална ресусцитация, така че да не се налага внасяне на допълнителни комплекти отвън; реанимационната маса да бъде оборудвана със собствен пулсоксиметър; всяко лице, влизащо в залата, да носи определените лични предпазни средства (ЛПС); да се спазват правилата за обличане и събличане на ЛПС. За да се сведе до минимум експозицията на персонал в Родилната зала, следва да присъства само ангажирания с раждането екип.

Вторият раздел от протокола касае грижите за новороденото в Родилната зала. Едно от условията е да присъстват най-опитните лекари-неонатолози и акушерки с опит в неонатологичните грижи. Новородените трябва да бъдат транспортирани в затворен инкубатор. По възможност всички процедури и изследвания да се извършват в едно помещение с минимален брой служители. Проф. Слънчева изтъкна, че липсват противопоказания за провеждане на кортикостероидната профилактика на белодробната незрялост в контекста на COVID-19. Тя се спря подробно на необходимото оборудване на Сектора за новородени на майки с коронавирусна инфекция (кувьози, апарат за механична вентилация, системи за аспирация вакуум и кислород, пулсоксиметри, инфузионни помпи, амбу за обдишване, ларингоскоп, щипка Мажил, шкаф с медикаменти за спешна реанимация, консумативи и др.).

Лекторът представи лабораторните изследвания и грижите за деца, нуждаещи се от интензивно лечение. Беше изтъкнато, че задължително трябва да се води регистър на целия персонал, който влиза в изолационното помещение. Бяха представени мероприятията за проследяване на здравословното състояние на майки с COVID-19 и техните бебета. „Експозицията към коронавируса сама по себе си не е основание за превеждане в заведение от по-високо ниво“, подчерта проф. Слънчева.

В петия раздел на протокола специалистката се спря на неонаталните скрининги и ваксини при бебета с майки, позитивни за COVID-19. Тя представи и данни от натрупания опит в Клиниката по неонатология на „Майчин дом“- София за периода март 2020 – февруари 2022 г. През този период специалистите да се грижили за 148 новородени на майки с коронавирусна инфекция. 58% от тези жени са родили с цезарово сечение. 41 новородени (28%) са не нуждаели от апаратна вентилация, а 56 (38%) – от кислородотерапия. 65 от бебетата (44%) са имали високи стойности на С реактивния протеин (CRР), който показва наличие на инфекция и необходимост от прилагането на антибиотична терапия.

Средният болничен престой на тази група бебета е 13 дни (от 7 до 78 дни).

Ако бременната страда от диабет артериална хипертония, наднормено тегло и др., се увеличава рискът от тежко протичаща дихателна недостатъчност и необходимостта от прилагането на апаратна вентилация. Новородените на майки, които са прекарали COVID инфекция през Третия триместър, са в по-висок риск от преждевременно раждане с тежка форма на респираторен дистрес.и необходимост от апаратна вентилация. Стана ясно, че новородените, заразени с коронавируса имат лош хранителен толеранс и продължително парентерално хранене; лоша теглова крива; неритмично дишане с чести дихателни паузи, продължителна апаратна вентилация и кислородозависимост; риск от образуването на тромбози, което налага продължително антикуагулантно лечение; продължителни антибиотични курсове; продължителен болничен престой.

Проф. Боряна Слънчева запозна курсистите с различни клинични случаи от клиниката,  която ръководи.

Медицинските специалисти имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха изчерпателни отговори. Проф. Слънчева даде подробности за храненето на недоносените бебета, заразени с кроновавирус. Относно ваксинацията на бременните срещу COVID-19 тя обясни, че ваксина не бива да се поставя през Първия триместър на бременността. Ваксинопрофилактиката трябва да се осъществи преди забременяването или през Втория и Третия триместър на бременността. Практиката показва, че ваксинираните бременни жени прекарват по-леко инфекцията и за значително по-защитени от последващи усложнения.

Проф. Слънчева сподели, че акушерките, с които работи, са много добри и всеотдайни професионалисти. Тя използва случая и благодари на всички акушерки в България, които работят рамо до рамо с лекарите и дават всичко от себе си за здравето на майките и бебетата.

Курсистите от своя страна благодариха на проф. Боряна Слънчева за интересно поднесените факти от медицинската наука и практика. Те ще получат определен брой кредитни точки по Единната кредитна система за продължаващо обучение на БАПЗГ.

 


Проф. д-р Боряна Слънчева, д.м, завършва висшето си образование по медицина в Медицински факултет на МУ – София през 1979 г. Придобива специалност по педиатрия през 1986 г., по неонатология – през 1997 г. От 1980 г. до 1998 г. е последователно асистент, старши асистент и главен асистент в Клиниката по неонатология към СБАЛАГ „Майчин дом“ – София. През 2005 г. придобива образователна и научна степен „доктор”. През 2007 г. получава научното звание „доцент“, а от 2013 г. е професор по неонатология в Катедрата по акушерство и гинекология към Медицински университет – София. От 1999 г. до момента е началник на Клиниката по неонатология в СБАЛАГ „Майчин дом” – София. От 2013 г. е национален консултант по неонатология. Член е на дружеството по акушерство и гинекология, член на управителния съвет на Асоциацията по неонатология и главен координатор в Експертния съвет по неонатология към Министерството на здравеопазването.