БАПЗГ ПРЕДСТАВЯ ПРОФЕСИИТЕ В НАПРАВЛЕНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“ С ПОГЛЕД КЪМ МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ

Във връзка с 12-ти май – Международния ден на сестринството и наскоро отминалия Международен ден на акушерките, който отбелязахме на 5-ти май, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи направи онлайн листовки, в които представя професиите в направление „Здравни грижи“ – медицинска сестра, акушерка, медицински фелдшер/лекарски асистент, медицински лаборант, рентгенов лаборант и рехабилитатор. БАПЗГ запознава с възможностите за получаване на необходимото образование и продължаващо обучение за тези трудни и благородни професии с надежда и вяра повече млади хора да се посветят на тях за благото на обществото.

БАПЗГ отново алармира, че у нас не достигат 30 хиляди медицински сестри, 4 хиляди акушерки и още много медицински специалисти от сферата на здравните грижи. БАПЗГ припомня и апела на Световната здравна организация за повече държавни инвестиции в подготовката и развитието на медицински кадри, които стават все по-необходими в условията на пандемия и други здравни предизвикателства. За да акцентира върху това СЗО обяви 2020 за Международна година на медицинската сестра и акушерката . Да не забравяме през следващите месеци и мотото, което издигна Международния съвет на медицинските сестри (ICN) за 12-ти май 2021 г.: „Нашият глас води, ние творим нова визия за бъдещето на здравните грижи“.

 Представянето на отделните професии вижте ТУК