БАПЗГ ПОЗДРАВИ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И АБСОЛВЕНТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ РУСЕ И ШУМЕН

Общо 54 медицински сестри и 31 акушерки се дипломираха на 24 септември 2021 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Филиал Шумен на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Председателят на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа Милка Василева поздрави преподавателите и абсолвентите.

Председателят на БАПЗГ отправи кратко поздравление по време на промоцията в Русенския университет, която се състоя в двора на учебното заведение, към ректора на учебното заведение член-кор. проф. Христо Белоев, д.т.н., декана на ФОЗЗГ проф. Никола Събев, д.м.н., ръководителя на Катедра „Здравни грижи“ доц. д-р Деспина Георгиева, д.п., преподавателите, абсолвентите от Шестия випуск и гостите. Милка Василева връчи поздравителен адрес от името на УС на БАПЗГ на новия декан на Факултета по обществено здраве и здравни грижи, в който се казва: Скъпи дипломанти, Вие положихте много усилия за да усвоите нужните знания и умения. Разбира се, медицината и здравните грижи непрекъснато се развиват, така че надграждането на знанията и уменията трябва да бъде непрекъснат процес. И тук можете на разчитате на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, която съвместно с университетски и болнични структури осигурява курсове за продължаващо обучение. 

Днес е време за благодарност към преподавателите, които дадоха максимума от себе си за да Ви обучават, подкрепят и мотивират за усвояването на нови знания и прилагането им в практиката, за да Ви подпомагат за участие в научни сесии и проекти. Така благодарение на общите Ви усилия и доверие лечебните заведения в Русе и Русенка област се радват вече на младо попълнение специалисти по здравни грижи.“

В поздравителния адрес се казва още: „Скъпи млади специалисти, много от Вас вече са направили своя избор за професионална реализация и ние силно вярваме, че ще останете да работите в България! БАПЗГ продължава да отстоява интересите на съсловието и нашите дългогодишни усилия за приемането на стандарти по здравни грижи вече са обозрима перспектива. Разбира се винаги ще има какво да се подобрява както в нормативната уредба, така и на ниво учебни и лечебни заведения. Но най-важното е скъпи абсолвенти да вършите своята работа с любов, да продължавате да се развивате, за да бъдете  щастливи в личен и професионален план. Бъдете здрави и на добър час!“

В поздравлението се изтъква, че тази година Катедрата по здравни грижи в Русенския университет чества своя 10-годишен юбилей и за този период преподавателите могат да се похвалят с обучени 254 медицински сестри и 113 акушерки: „И всички тези млади и висококвалифицирани кадри работят усърдно и помагат на своите пациенти. Принос, който има голямо обществено значение и заслужава да бъде отбелязан!“.

В поздравителния адрес на БАПЗГ до ректора на Медицински университет – Варна проф. д-р Валентин Игнатов, д.м., директора на Филиал Шумен на МУ-Варна проф. Соня Тончева, д.оз.н., преподавателите и абсолвентите от Третия випуск на филиала се казва: „Тази вълнуваща и необикновена промоция се случва в изключително труден период на продължаваща пандемия от COVID-19, на извънредни противоепидемични мерки, на изпитания и надежда. Тя е резултат и на много усилия както от страна на преподавателите, така и на студентите, които са придобили основни знания и умения, които ще надграждат през целия си професионален път. Защото професиите на медицинската сестра и акушерката изискват алтруизъм, отговорност, постоянство, новаторство и себеотдаване.

Скъпи абсолвенти от Третия випуск на Филиал Шумен на МУ – Варна, от днес Вие сте част от благородната армия на Ангелите на милосърдието, призвани да бъдат най-близо до болните и нуждаещите се от здравни и акушерски грижи! От днес Вие, 21 медицински сестри и 20 акушерки, ще проявявате любов, нежност, търпение, сила и увереност в името на Здравето и Живота! Някои от Вас вече са избрали да работят в МБАЛ-Шумен, КОЦ-Шумен и СБАЛ по кардиология „Мадара“ в града, в който бе поставено началото на народните чествания на високото дело на Светите братя Кирил и Методий, и чийто химн се казва „Оттука започва България“. Други ще се реализират професионално във Варна, Разград, Шуменския регион… Но, където и да се намирате, останете верни на своето призвание и мисия!“

В обръщение към преподавателите и ръководството на Филиал Шумен се казва: „Уважаеми преподаватели, през четирите академични години Вие не само обучавахте Вашите студенти, но бяхте и техни приятели и наставници, давахте им не само знания, но и любов, кураж и вяра. Затова и Вашите студенти учеха с такова желание и  усърдие, включваха се в различни благотворителни и информационни инициативи, в разработването на научни изследвания и отбелязването на важни дати. А тяхното истинско „Благодаря!“ ще бъде с ежедневното им доказване като добри професионалисти.“

Скъпа проф. Тончева, наскоро Филиал Шумен отбеляза своя шести рожден ден, но за толкова кратко време структурата, която ръководите, постигна удивителни успехи, увенчани с много награди! Днес обучението и базата на Филиал Шумен отговарят на  най-добрите европейски и световни стандарти. А това, което Ви прави изключително силни и привлекателни, е екипната работа, на която учите и Вашите студенти.“

Поздравителния адрес на БАПЗГ за РУ „Ангел Кънчев“ можете да видите ТУК

Поздравителния адрес на БАПЗГ за Филиал Шумен на МУ-Варна можете да видите ТУК