БАПЗГ ПОЗДРАВИ АКУШЕРКИТЕ ЗА ДЕНЯ НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ

По повод наближаващия Ден на родилната помощ – 21 януари 2023 г., Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изпрати поздравителен адрес до акушерките в АГ болниците и АГ отделенията в страната. В поздравлението се казва: „Скъпи акушерки, по традиция в първия месец на годината отбелязваме Вашия празник, който символизира триумфа на новия живот. С много любов, всеотдайност, висок професионализъм и екипна работа Вие посрещате новите граждани на България – Бъдещето на нашата Родина!

Живеем във време на дефицити и надежда за тяхното решаване. В направлението, в което работите в сферата на здравеопазването, са нужни повече акушерки, повече млади специалисти, по-добро заплащане на труда им, по-добри условия за работа, повече възможности за надграждащо обучение и кариерно развитие…

За да има повече кандидати за трудната и благословена акушерска професия, е необходимо да се решат гореспоменатите дефицити, включително и дефицитът на обществено доверие и признание.“

В поздравлението, подписано от председателя на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева и зам.- председателя Антоанета Димитрова (квота „Акушерки“), се

изтъква необходимостта от приемането на Стандарта по здравни грижи, който е внесен в Министерството на здравеопазването и който ще гарантира качеството и ефективността на здравните и акушерски грижи: „Ние все още не сме загубили  надежда, че общият Стандарт по здравни грижи ще бъде приет и Националният професионален консултативен съвет на акушерките към Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи съвместно с Националния съвет по качество на БАПЗГ ще започнат да работят по специфичните стандарти за акушерски грижи в различните лечебни структури. Ние все още вярваме, че НЗОК ще намери необходимия финансов ресурс за обезпечаване на дейностите в индивидуалните и групови акушерски практики в извънболничната помощ, които ще гарантират повече възможности за здравна просвета, превенция, профилактика и акушерски грижи за жените във всички възрасти, за навременно семейно планиране, за по-дълготрайно консултиране на младите майки в грижата им за техните малки рожби.“

Споделихме и една наша мечта – в България да се раждат повече бебета, както и убедеността, че това може да се случи с активното участие на българските акушерки, които се обучават в университетските структури в страната по най-високите световни стандарти и които не спират да надграждат знанията си през целия си професионален път.

Средната възраст на акушерките у нас е 49 години, всяка четвърта акушерка е над 60-годишна възраст. 23% от акушерките са на възраст 50-59 години, а акушерките във възрастовата  група 20-49 години са 52%.

Поздравителния адрес на БАПЗГ можете да прочетете ТУК