БАПЗГ ПОЖЕЛА ЗДРАВЕ И ПОЛЗОТВОРНА РАБОТА НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ПРЕЗ НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

По повод началото на новата академична година председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева изпрати днес, 16-ти септември 2020 г., поздравителен адрес до ректорите на медицински и други университети у нас, деканите на факултети по здравни грижи, директорите на университетски филиали и ръководителите на катедри, в които се обучават студенти в направление “Здравни грижи”.

В поздравлението се казва: „Позволете ми да Ви поднеса, от името на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и лично от мое име, нашите сърдечни пожелания за здраве и ползотворна работа през академичната 2020/2021 година! Уважаеми преподаватели, вярваме, че въпреки големите изпитания, пред които е изправена цялата образователна система в България заради епидемията от COVID-19, ще използвате всички възможности на съвременните методи, комуникации и технологии, за да получат студентите от направление „Здравни грижи“ нужните знания и умения, на които те ще стъпят и ще надграждат при практикуването на избраната от тях професия.

В поздравителния адрес се изтъква още: Надяваме се, скъпи студенти, че избирайки своята професия, вече сте осъзнали своя обществен дълг и огромните очаквания към Вас на българското общество. Българската здравеопазна система има крещяща нужда от млади лекари и специалисти по здравни грижи, които с висок професионализъм, ентусиазъм и отдаденост да се посветят на трудната и свещена мисия да служат в името на здравето и живота. БАПЗГ, заедно с другите съсловни организации в областта на здравеопазването, ще продължи да отстоява интересите на медицинските специалисти у нас за достойни възнаграждения, добри условия на труд, повече възможности за продължаващо обучение и кариерно развитие. За да спрем растящия дефицит на медицински кадри, които стават все по-необходими и са гарант за бъдещето на нацията!“

 

Поздравителния адрес на БАПЗГ можете ва видите ТУК