БАПЗГ ПОДКРЕПИ ПРОТЕСТ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, ОРГАНИЗИРАН ОТ НКТ И СБМС

Протест на медицински специалисти се състоя днес, 13 октомври 2021 г., пред Министерството на здравеопазването. Протестът бе организиран от Националната конфедерация на труда (НКТ) с председател Веселина Ганчева и Синдиката на българските медицински специалисти (СБМС) с председател Мая Илиева.

Сред исканията на протестиращите са началната заплата на медицинските специалисти да се увеличи и да бъде в размер на две минимални работни заплати, да има стандарти за броя на медицинските сестри спрямо броя на пациентите, ставката за нощен труд да бъде увеличена, медицинските специалисти да получават купони за храна, парите за работа по клинични пътеки и за работа на първа линия да се разпределят справедливо. Протестиращи дадоха конкретни примери за неуредици в системата.

Протестът бе подкрепен и от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева изтъкна, че през годините усилията на Асоциацията в защита на съсловието не са преставали. Тя припомни, че на 7 октомври тази година Националният съвет на БАПЗГ излезе с Апел към бъдещите народни, българските граждани и представителите и институциите, в който за пореден път бяха поставени основните искания за  приемане на Национална стратегия за развитието на здравните грижи в Република България; осигуряване на начална работна заплата за специалистите по здравни грижи в размер на три минимални работни заплати; приемане на стандарти за всяка от специалностите в направление „Здравни грижи“, които да включват необходимия брой медицински специалисти спрямо броя на пациентите, както и спрямо броя на децата и учениците в детските ясли, детските градини и училищата; диференцирано заплащане на труда, съобразно придобитата квалификация; задължително, обезпечено от работодателите и държавата, продължаващо обучение и гаранции за кариерно развитие в професията. Милка Василева призова съсловието да бъде обединено и активно при взаимодействието си с бъдещите народни представители и управляващи, за да се постигне  успешна реализация на исканията на БАПЗГ и СБМС, много от които са сходни.

Представители на НКТ, СБМС и БАПЗГ бяха приети от зам.-министъра на здравеопазването Тома Томов, който заяви, че екипът на служебния здравен министър Стойчо Кацаров е наясно с недостига на медицински сестри. Той пое ангажимент МЗ да предостави правила за правилното разпределение на възнагражденията на отделните групи медицински специалисти и приемането на стандарти по здравни грижи за броя на специалистите в различните отделения спрямо броя на пациентите.  Зам.-министър Томов изтъкна, че със законово осигурената възможност за разкриване на самостоятелни практики, подкрепени финансово от държавата чрез средства от европейските фондове и държавния бюджет, професиите на медицинската сестра, акушерката, лекарския асистент и рехабилитатора ще станат по-добре финансово обезпечени и привлекателни за млади хора.

По-късно към срещата се присъедини и здравният министър Стойчо Кацаров. Той припомни, че неговият екип вече е предложил професията „Медицинска сестра“ да бъде приета за защитена специалност. По думите му други действия на Министерството на здравеопазването в правилната посока са въвеждането на задължителна патронажна грижа в дома за всички новородени, като дейността ще се извършва от акушерки, медицински сестри и лекарски асистенти. В Плана за възстановяване и устойчивост е предвидено изграждането на повече от 300 практики в малки населени места с гарантирани  възнаграждения за наетия в тях персонал.

„За три месеца сме направили повече, отколкото други за години. Не е честно да протестирате срещу нас“, заяви министър Кацаров. Той се ангажира да отговори на поставените въпроси, касаещи Колективния трудов договор и еднаквото му прилагане за всички работещи, за продължителността на работния ден на медицинските сестри в реанимационните отделения и за стойността на ваучерите за храна, които се дават на дежурния медицински персонал.