БАПЗГ ПОДКРЕПИ ИСКАНЕТО НА ПОЛИЦАИТЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА МИНИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА НОЩЕН ТРУД

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи подкрепи искането на служителите от системата на МВР за актуализиране на минималния размер на допълнителното възнаграждение за нощен труд. Най-големият полицейски синдикат – Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР), заедно със Синдиката на служителите в затворите в България организираха и проведоха днес, 05.07. 2019 г., национален протест с искане за достойно заплащане на нощния труд. Тяхното искане е подкрепено и от КТ “Подкрепа” и Българския лекарски съюз.

В писмо до председателя на УС на СФСМВР) г-н Валентин Попов председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева написа: “Преди повече от година КТ “Подкрепа” в партньорство със СФСМВР, БАПЗГ и БЛС стартира кампания под надслов „За достойни условия и заплащане на нощния труд“ – за увеличение на доплащането за всеки отработен час в интервала от 23 часа до 6 часа сутринта. Драматичното изоставане на заплащането на нощния труд на държавните служители в МВР е проблем до болка познат и на медицинските специалисти по здравни грижи. Поради това БАПЗГ изрази безрезервната си подкрепа за каузата. Заплащането на нощния труд е на унизително ниво. До момента няма съществена промяна, защото работодателите, от които зависи цената на нощния труд, недостатъчно сериозно и отговорно се отнасят към проблемите на работниците и служителите. Полагането на нощен труд според СЗО трайно уврежда здравето на работещите и води до физиологични, здравни, демографски и социални проблеми.  Всички ние, които се грижим за човешкото здраве и сигурност и полагаме нощен труд, сме изложени на тези рискове. Но вредата не остава само върху нас – с нашите професионални дейности  излагаме и другите хора на риск!

Писмото завършва с думите: “Вярваме, че нашето партньорство ще има своя принос за въвеждането на заплащане на нощния труд, който да отговаря на съвременните социално-икономически условия и да позволява справедливо компенсиране на вредите, които нанася работата през нощта върху човешкото здраве.”

Кампанията “За достойни условия и заплащане на нощния труд и предотвратяване на последствията от него” бе оповестена за първи път на дискусионен форум,  организиран от КТ “Подкрепа” и Фондация “Фридрих Еберт” и проведен на 20.06.2018 г. в столичния “Гранд Хотел София”.  По време на форума бе изтъкнато, че ставката за нощен труд у нас е 25 ст., а в сектор “Здравеопазване” при подписан Колективен трудов договор – 1 лв.  От КТ “Подкрепа” предложиха допълнителното възнаграждение за всеки час работа от 22:00 до 06:00 часа да стане не по-малко от 0,5% от минималната работна заплата за страната към момента или 2.55 лв.  Сред другите искания бяха: намаляване на работната седмица от 56 часа до 48 часа, както е в другите страни от ЕС; възможността служителите и работниците да могат да отказват нощен труд и др.  Преди година инициативата на КТ “Подкрепа” получи подкрепата на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), Българския лекарски съюз (БЛС) и Синдикалната федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи (СФСМВР).

Писмото на БАПЗГ в подкрепа на искането на СФСМВР за актуализиране на минималния размер на допълнителното възнаграждение за нощен труд можете да видите ТУК