БАПЗГ ПОДКРЕПИ ИНИЦИАТИВАТА НА БЛС ДА СЕ СЪЗДАДЕ ЕКСПЕРТЕН БОРД ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Да се сформира Експертен борд по здравеопазване към Консултативния съвет по национална сигурност. Такова предложение отправи Българският лекарски съюз в писмо до президента на Република България Румен Радев. В писмото на БЛС се подчертава, че съществува напрежение в системата на здравеопазването, която “близо 20 години след началото на здравната реформа е все още небалансирана и несъобразена с действителните потребности на пациентите”. Това налага “своевременното разработване и утвърждаване на национален надпартиен консенсус за надграждане на съществуващата към момента несъвършена система на здравеопазване, което без съмнение е част от националната сигурност на държавата”. Основната функция на Експертния борд по здравеопазване ще бъде оказване на подкрепа и съдействие по въпроси, свързани със здравеопазването. БЛС предлага в него да участват освен лекари и други медицински специалисти, както и представители на медии и на пациентски организации.
“УС на БАПЗГсе присъединява към искането на Българския лекарски съюз да се сформира Експертен борд по здравеопазване към Консултативния съвет по национална сигурност”, написа ръководството на БАПЗГ в писмо до президента на Р България Румен Радев от 30.05.2017 г.
“Здравеопазването е част от националната сигурност на страната и сериозните проблеми, свързани с финансирането на системата, адекватното запращане на медицинския труд, необходимостта от възвръщането на общественото уважение и признание на медицинските специалисти и ограничаването на икономическата емиграция на българските медицински сестри и лекари в по-богатите страни на Европейския съюз са въпроси, които очакват своето бързо и вярно решение”, се казва още в писмото на БАПЗГ.