БАПЗГ ОСИГУРЯВА ЗАСТРАХОВКА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ В СЛУЧАЙ НА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ЗАРАДИ COVID-19

Пред вид настоящето развитие на коронавирусната пандемия Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и Консултантския застрахователен център “Булстар“ договориха със Застрахователната компания „УНИКА“ включването към съществуващите застрахователни покрития за специалисти по здравни грижи и застрахователно покритие за COVID-19. При заразяване с коронавируса по време на работа и наложило се лечение в болница, всеки медицински специалист, който е редовен член на БАПЗГ, ще получи фиксирана сума от 500 лв. Обезщетението ще се допълва и със сума за всеки пролежан ден. Застрахователното покритие ще бъде валидно за времето през което заразяването с COVID-19 e признато за епидемия в национален и/или световен мащаб. ЗК „УНИКА“ ще изплати обезщетение при тези условия и за заразени лица от началото на пандемията.
Допълнителното застрахователно покритие е в съответствие с политиката на БАПЗГ да подпомага при определени случаи своите членове на територията на цялата страна. От 2011 г. насам всички членове на Асоциацията – медицински сестри, акушерки, фелдшери/лекарски асистенти, рехабилитатори, медицински и рентгенови лаборанти – получават „Здравна застраховка” при нужда. Тя осигурява финансово обезщетение при болничен престой заради заболяване, злополука и раждане, както и при други здравни рискове – например диагностициране на злокачествени тумори.