БАПЗГ ОРГАНИЗИРА СРЕЩА-РАЗГОВОР “АКУШЕРСКИТЕ ГРИЖИ ДНЕС СА НАШЕТО ОБЩО УТРЕ”

В навечерието на Деня на родилната помощ, който по традиция се отбелязва на 21-ви януари, водещи акушерки от столични болници и медицински центрове взеха участие в среща-разговор на тема “Акушерските грижи днес са нашето общо утре” , организирана от БАПЗГ. Срещата се състоя на 17-и януари 2020 в конферентната зала на централата на БАПЗГ в София.

На срещата присъстваха председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева, зам.-председателят на БАПЗГ г-жа Антоанета Димитрова (от квотата на акушерките), главният секретар на БАПЗГ г-жа Дафинка Коцева, председателят на Регионална колегия на БАПЗГ – гр. София г-жа Мариана Шиякова, председателят на Националния съвет по качество на БАПЗГ г-жа Петя Недкова.

Г-жа Антоанета Димитрова запозна присъстващите със събитията, които БАПЗГ е организирала за акушерки през периода 2016 – 2019 г.

Г-жа Милка Василева запозна акушерките с новите промени в Устава на БАПЗГ, които делегатите на Петия редовен конгрес на БАПЗГ приеха на 11.01.2020 г. Предстои акушерките и другите професионалисти по здравни грижи да създадат свои Национални професионални консултативни съвети (НПКС) към БАПЗГ, чиято основна задача ще бъде да дават становища, свързани със специфичните дейности за упражняване на съответната професия и промени в правното ѝ регламентиране.

На срещата акушерките споделиха тревогата си от недостига на млади кадри, от ниското заплащане и необходимостта от приемането на стандарт по акушерски грижи. Те споделиха и свои успехи през изминалата година, както и желанието си да се усъвършенстват непрекъснато в професията, за да получат заслужено признание от жените и обществото.

По данни на Националния електронен професионален регистър на БАПЗГ в момента у нас работят 3895 акушерки на средна възраст 53 години. На българската здравната система са нужни поне 8000 акушерки. Лечебните заведения успяват да функционират благодарение на това, че акушерките полагат допълнителен труд.

И през 2020 година – обявена от Световната здравна организация за Международна година на медицинската сестра и акушерката – БАПЗГ ще продължи да организира информационни дни за тези професии в училищата. Целта е да се акцентира върху огромната роля, която играят акушерките и медицинските сестри за опазване на общественото здраве и растящия дефицит на тези медицински специалисти. По прогнози на СЗО през 2030 година няма да достигат 9 милиона медицински сестри и акушерки в световен мащаб. Затова правителствата, отговорните институции, съсловните организации, синдикатите и медиите трябва да направят всичко възможно за издигане на социалния статус и обществения имидж на тези професии.