БАПЗГ ОРГАНИЗИРА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА “ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЗДРАВНИ ГРИЖИ СПАСЯВАТ ЖИВОТ”

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) организира Кръгла маса на тема „Инвестициите в здравни грижи спасяват човешки живот“ по повод Международния ден на акушерките – 5-ти май, Международния ден на професионалистите по здравни грижи – 12-ти май и участието на БАПЗГ в кампанията „Nursing now” на Световната здравна организация (WHO) и Международния съвет на сестрите (ICN). Събитието ще се състои на 08.05.2019 г. (сряда) от 14:00 до 16:30 часа в зала “Рубин” на столичния  хотел “Рамада” (бул. “Мария Луиза” №131).

За участие в кръглата маса са поканени кандидат-евродепутати; Комисията по здравеопазването в 44-то Народно събрание; Министерството на здравеопазването; омбудсманът на Република България; съсловни, синдикални и пациентски организации; политици с принос в здравеопазването.

По време на форума бъдат дискутирани следните теми:

  • Равен достъп до качествени здравни грижи – акцент към усъвършенстване на извънболничната помощ с регламентиране на самостоятелни акушерски и сестрински практики.
  • Достойно заплащане на труда – съвременна методика.
  • Продължаващо обучение и кариерно израстване – роля и ангажимент на държавата.