БАПЗГ ИЗПРАТИ СТАНОВИЩЕ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО 2019 – 2030 Г.

Председателят на БАПЗГ г-жа Милка Василева изпрати до Министерския съвет становище относно Националната стратегия за детето 2019 – 2030 г. В него се изтъква, че специалистите по здравни грижи имат важна и съществена роля в грижата за децата преди тяхното раждане, в етапа на ранно детско развитие и юношеството, подготовката на жената за бременността и майчинството (отразено в концептуалната рамка на Стратегията), наблюдението на нормалната бременност, грижата за новороденото, за детето в детската градина и училището, в рамките на извънболничната помощ като специалисти, работещи в кабинети на общопрактикуващите лекари.

В становището се отбелязва: Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) не беше поканена да участва в работните групи, създали стратегията, но подкрепя документа на този етап, като настоява преди приемането му да бъде изработен  план за действие, в който да бъдат ясно разписани времевите рамки за изпълнение на стратегическите цели. В плана за действие трябва да бъдат изяснени и взаимовръзките между институциите, отговорни за отглеждането и възпитанието на децата. В противен случай документът ще остане само като добро пожелание”.

В становището са дадени предложения за промени и допълнения в сферата на патронажните грижи, детските ясли, родителските кооперативи, здравните кабинети в детските градини и училищата, здравно-социалните услуги и необходимостта от създаването на  медицински стандарт, който да регламентира грижите за децата в извънболничната помощ.

С целия текст на становището на БАПЗГ можете да се запознаете ТУК