БАПЗГ ИЗЛЕЗЕ С ПОЗИЦИЯ ПО ПОВОД ОБЯВЕНОТО ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

“Специалистите по здравни грижи от цялата страна следят с безпокойство и загриженост ескалацията на напрежение в сградата на Парламента. От името на УС на БАПЗГ заявяваме, че това е естественият резултат от неглижирането на проблемите на съсловието от 20 години насам.” Това пише в Позицията на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи по повод гражданското неподчинение на представители на Синдиката на българските медицински специалисти.

В документа, подписан от председателя на УС на БАПЗГ Милка Василева се казва още: “От началото на безкрайния ни преход до момента специалистите по здравни грижи намаляха драстично, дотолкова, че дори работейки на две и три места не могат да „задоволят“ нуждите от кадри в системата. Здравето се превръща в скъпа стока, а в системата парите за адекватни заплати не достигат до нас. Професиите са ниско платени и на дъното на обществения престиж. В резултат от голямото натоварване много хора от съсловието ни прегоряха, а хората очакват от нас да бъдем пълноценни в грижата си за тях. Никой от изпълнителната власт не се ангажира с дългосрочни планове. Политическите сили не стигнаха до съгласие за развитие на една от ключовите системи за националната сигурност на България, а инвестициите в здравните грижи спасяват живот.”

В позицията се подчертава, че от създаването си БАПЗГ е написала томове доклади, отворени писма, обръщения, становища, предложения, подписки, водила е преговори, организирала е протести, разговори, дискусии, кръгли маси, и т. н. с искания, обобщени в няколко точки:

  1. Регламентиране на професиите на медицинските сестри, акушерките, фелдшерите/лекарските асистенти, рехабилитаторите, медицинските и рентгеновите лаборанти – създаване на ясни професионални рамки, правила за работа и контрол за прилагането им.
  2. Предвидимо и планирано бъдеще – рамка за развитие на всяка от нашите професии (автономни дейности, самостоятелни практики, договори с финансиращи институции, застрахователи, общини), подкрепена с политическо съгласие.
  3. Достойно заплащане на труда според квалификацията и по ясни правила.

В документа се изтъква, че същите искания, формулирани като синдикални, поставя и новият синдикат на медицинските специалисти с председател Мая Илиева:

  1. Професиите на медицинските специалисти да станат защитени от държавата.
  2. Гарантирана стартова заплата за професиите ни, равна на две минимални работни заплати за страната.
  3. Да се спре търговията със здраве.
  4. По-високо заплащане на нощния труд, промяна на категорията труд и други конкретни синдикални искания.

“УС на БАПЗГ отново заявява подкрепата си за справедливите искания на нашите колеги, но не приема начина, по който те се опитват да ги постигнат. Ще направим всичко възможно да продължим разговорите си с тях, да търсим възможности за решаване на съсловните проблеми. Очакваме парламентарно представените партии да демонстрират политическа воля, за да не се създават условия за подобна ескалация на напрежението, особено в годината, обявена от Световната здравна организация за Международна година на медицинската сестра и акушерката”, гласи заключението на позицията на БАПЗГ.

Позицията на БАПЗГ можете да видите ТУК