БАПЗГ ИЗЛЕЗЕ С АПЕЛ КЪМ БЪДЕЩИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи излезе днес, 1 март 2021 г., с  Апел към бъдещите народни представители. Документът е изпратен до всички партии, регистрирани в ЦИК за предстоящите парламентарни избори. В документа се казва: “УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, Обръщаме се към Вас днес, в Деня на българската мартеница – символ на добро начало, здраве и дълголетие, защото вярваме, че всички тези благословения могат да се постигнат с разумна, планирана и далновидна политика в сферата на общественото здравеопазване. Пандемията от COVID-19 много ясно открои слабите места на българската здравеопазна система и на първо място сред тях е крещящият недостиг на медицински специалисти. Повече от 15 години Българската асоциация на специалистите по здравни грижи алармира, че съсловието застарява (средната възраст е 55 години); че работещите в системата специалисти по здравни грижи са два пъти по-малко от необходимия кадрови ресурс (нужни са поне още 35 000 професионалисти по здравни грижи); че половината от тях са в пенсионна и предпенсионна възраст; че заради ниското заплащане на техния труд професионалистите по здравни грижи работят на две и три места; че са преуморени и обезверени; че много малко са младите хора, които са мотивирани да изучават благородните, трудни и отговорни професии на медицинската сестра, акушерката, медицинския фелдшер/лекарския асистент, рехабилитатора, медицинския лаборант и рентгеновия лаборант.”

В апела, подписан от председателя на УС на БАПЗГ Милка Василева, се казва още: “С решение на Министерския съвет на Република България от ноември 2020 професиите в направление „Здравни грижи“ вече са включени в списъка с професиите, които са национален приоритет. Това е първата крачка, но тя съвсем не е достатъчна.

През годините изпратихме десетки становища, декларации, позиции, предложения, отворени писма и призиви за необходимостта от спешни мерки за спасяване на нашето съсловие. Когато не се случваха исканите от нас промени протестирахме, събирахме подписки, организирахме конференции, дискусии и кръгли маси, настоявахме за срещи с отговорни институции. За съжаление мерките, които предлагахме, се взимаха бавно и на парче.

Пандемията от COVID-19 постави отново на дневен ред необходимостта от решаване на въпросите, които поставяхме пред годините. Въпреки трудностите, с които се сблъскват в ежедневната си работа медицинските специалисти в България всеки ден доказват в условията на продължаваща вече втора година пандемия, че са мобилизирали всичките си сили и възможности и дават най-доброто от себе си в професионален и в човешки план. За съжаление много медици се разболяха от коронавируса, понесохме и тежки жертви.

Затова днес ние от БАПЗГ заявяваме: Нужна е воля за промяна в здравеопазването, необходими са решителни действия, подкрепени от всички политически сили. Затова се обръщаме с апел към Вас, бъдещите представители на народния глас в парламента  – за постигане на политически консенсус за развитието на здравните грижи в България в името на здравето и живота на българската нация.”

В Апела си БАПЗГ изтъква: “За да запазим наличните специалисти по здравни грижи и да привлечем млади кадри са нужни работещи решения на експертно, законодателно и институционално ниво по следните въпроси: 

  1. Осигуряване на начална работна заплата за специалистите по здравни грижи в размер на три минимални работни заплати.
  2. Диференцирано заплащане на труда, съобразно придобитата квалификация.
  3. Приемане на стандарти за необходимия брой медицински специалисти спрямо броя на пациентите в съответната лечебна структура, както и спрямо броя на децата и учениците в детските ясли, детските градини и училищата.
  4. Осигуряване на условия за участие в задължителните форми за продължаващо обучение с гарантиран отпуск и финансова подкрепа от държавата и работодателите.
  5. Създаване на възможности за развитие в професията и в медицинската наука.
  6. Повишаване на обществения престиж на професиите в направление „Здравни грижи“.
  7. Приемане на Национална стратегия за развитието на здравните грижи в Република България с конкретни срокове, финансово обезпечаване и отговорни институции.”

Апелът към бъдещите народни представители завършва с думите:

“Медицински университети у нас и техни структури обявиха вече предварителни кандидат-студентски изпити за специалности в областта на медицината и здравните грижи. И тези изпити не са по-малко важни от изборите за нови депутати в Народното събрание. Защото освен от знаещи, мъдри и далновидни законотворци българският народ се нуждае и от знаещи, можещи и успешни медицински специалисти. Нуждае се от медици, които не страдат от Синдрома на професионално изпепеляване, които не са обект на агресия заради слабости в системата, които непрекъснато надграждат знанията си, които допринасят за развитието на медицинската наука, които са приветливи и имат време не само за задължителните дейности и манипулации, но и да поговорят с пациентите, да им дадат кураж и полезни съвети. И това според нас не е неизпълнимо. Доказват го добрите практики във водещите страни от Европейския съюз.

Уважаеми кандидат-законотворци, вярваме, че България ще преуспява, когато нейните граждани получават качествена профилактика, диагностика, лечение и здравни грижи. Очакваме от Вас готовност за градивен диалог и работещи решения!”

 

Апелът на БАПЗГ към бъдещите народни представители можете да видите ТУК