БАПЗГ ИЗКАЗВА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО И БЛИЗКИТЕ НА ПРОФ. Д-Р ИВАН МАНЧЕВ

УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изказва своите съболезнования на семейството и близките на проф. д-р Иван Манчев, който загуби битката с COVID-19.

Проф. Манчев беше учен с международно признание, бивш републикански консултант по неврология и ръководител на Катедрата по неврология и психиатрия в Медицинския факултет на Тракийския университет – Стара Загора. Автор и съавтор е на над 170 научни разработки във всички основни направления на неврологията, в това число и на седем монографии и ръководства. Значителна част от трудовете му са посветени на съдовите заболявания на нервната система,  друга част са свързани с проучвания на множествената склероза, менингити и енцефалити, миастения гравис, епилепсия и др. Много негови публикации са представяни на международни форуми и са отпечатвани в авторитетни чуждестранни издания.

Поклон пред неговата любов, всеотдайност и себеотрицание към пациентите, младите специалисти и медицинската наука!

Светла му памет!

Милка Василева, Председател на УС на БАПЗГ

гр. София, 24.03.2021 г.