БАПЗГ ИЗКАЗВА СВОИТЕ СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО И БЛИЗКИТЕ НА Г-ЖА ЦЕНКА ПАНТЕВА

УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изказва своите съболезнования на семейството, близките и колегите на г-жа Ценка Пантева, която загуби битката с COVID-19.

Ценка Пантева беше преподавател и съпредседател на Асоциацията на физиотерапевтите в България. През годините сме работили в дух на сътрудничество и дискусии по проблемите и бъдещите перспективи, касаещи специалистите в сферата на медицинската рехабилитация и кинезитерапия.
Поклон пред нейната всеотдайност, любов и себеотрицание!
Светла ѝ памет!
Милка Василева, Председател на УС на БАПЗГ
гр. София, 05.11.2020 г