БАПЗГ в своя позиция по повод протестни действия на медицински сестри в “МБАЛ-Добрич”: ЩЕ БЪДЕМ НЕПРЕКЛОННИ И ЩЕ ОТСТОЯВАМЕ ДОКРАЙ ПРАВОТО СИ НА ДОСТОЕН ТРУД В ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАЦИЕНТИ, КОИТО ЗАСЛУЖАВАТ КАЧЕСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ

“Управителният съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изразява своята пълна съпричастност и подкрепа към протестните действия на медицински сестри и други медицински специалисти и лица от “МБАЛ-Добрич”, това пише в позиция на БАПЗГ, изпратена до медиите на 14.10.2022 г.

В позицията, подписана от председателя на УС на БАПЗГ Милка Василева, се казва още: “Ние от БАПЗГ, съвместно със Синдиката на българските медицински специалисти, многократно призовавахме всички отговорни институции в държавата и парламентарно представените политически партии да вземат решение за остойностяване на медицинския труд и промяна на модела за финансиране в здравеопазването. Писахме декларации, проведохме множество протести, заявявайки че не можем да се примирим с унизителното заплащане на висикоквалифицирания ни труд и продължаващото обезкръвяване на лечебните заведения от медицински специалисти заради отлива от благородните и трудни професии в направление “Здравни грижи”.  Многократно поставяхме въпроса за необходимостта от приемане на дългосрочна Национална стратегия за развитието на здравните грижи в България. Честата смята на министрите на здравеопазването и нестабилността на  политическата система у нас водеше до закъснели и половинчати решения, които не допринесоха за подобряване на здравната система и положението на медицинските специалисти.”

В документа се уточнява, че още през месец юли 2022 г. Синдикатът на българските медицински специалисти и БАПЗГ са открили подписка с искане медицинските специалисти у нас да получат от своите работодатели началните основни месечни заплати, залегнали в Колективния трудов договор за отрасъл “Здравеопазване”. Там де допълва: “Поради прекъсване на работата на 47-ото Народно събрание продължихме да събираме подписи и получихме подкрепата на голям брой медицински специалисти от цялата страна. Очакваме 48-ото Народно събрание да започне работа, за да внесем подписката.” 

В позицията се изтъква още: Дълго време се надявахме политиците да предложат работещо решение за задълбочаващата се кадрова криза в здравеопазването в отговор на нашите широко оповестявани данни за критична липса на медицински сестри, акушерки, медицински и рентгенови лаборанти, рехабилитатори и фелдшери. Нашето търпение и сили са на изчерпване. В условията на политическа и финансова криза единственият ни полезен и достоен ход са протестните действия. Ние открито заявяваме пред българските пациенти и цялото ни общество, че не можем да продължим да изпълняваме качествено професионалните си задължения поради претоварване и преумора заради полагане на извънреден труд, често в разрез с нормите за допълнителен труд, залегнали в Кодекса на труда. Събитията в Добрич са първата крачка от организирани национални протести  на медицинските специалисти. Този път ще бъдем непреклонни и ще отстояваме докрай правото си на достоен труд в името на българските пациенти, които заслужават качествено лечение и здравни грижи! Сигурни сме, че обществото е на наша страна, защото на всички ни е ясно, че без бързи и решителни промени българското здравеопазване все повече ще затъва в блатото на нерешените повече от две десетилетия проблеми.”

С позицията на БАПЗГ можете да се запознаете ТУК