БАПЗГ ВНЕСЕ В ОТГОВОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ С ПЕТ ИСКАНИЯ

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи внесе на 14.05.2018 г. протестна декларация с 5 искания в отговорните институции. Документът бе приет от участниците в Националния протестен митинг на специалистите по здравни грижи, организиран от БАПЗГ и проведен на 12-ти май – Международния ден на сестринството, на площад “Независимост” в София.

Протестната декларация е адресирана до президента на Република България, председателя на Комисията по здравеопазване в 44-то Народно събрание,  министър-председателя на Република България, министъра на здравеопазването и работодателски организации. В декларацията са залегнали следните искания:

 

  1. Политическо съгласие за развитие на здравните грижи в България и разработване на национална стратегия и план за действие до 2021 г.
  2. Промяна на модела на финансиране на здравната система, която да доведе до достойно оценяване на труда ни – стартова заплата, равна на три минимални работни заплати.
  3. Диференцирано заплащане на труда ни, съобразно придобитата квалификация, съгласно КТД.
  4. Задължително участие на държавата и работодателите в кариерното израстване и продължаващото обучение на специалистите по здравни грижи.
  5. Приемане и спазване на медицинските стандарти, с ясен регламент за необходимия брой медицински сестри, акушерки, фелдшери/лекарски асистенти, рехабилитатори, медицински и рентгенови лаборанти, спрямо броя на пациентите в болниците, в кабинетите, в лабораториите, децата в детските ясли, градини и училища, в домовете за медико-социални грижи и във всички структури, където полагаме висококвалифициран труд на ръба на оцеляването.

 

С целия текст на протестната декларация можете да се запознаете ТУК