БАПЗГ, БЛС, КНСБ И ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ КНСБ ОРГАНИЗИРАТ НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА 7-МИ ОКТОМВРИ В СОФИЯ С ОСНОВНО ИСКАНЕ: ДОСТОЙНИ ЗАПЛАТИ ЗА ДОСТОЕН ТРУД

Национален протест с основно искане за достойно заплащане на труда на работещите в системата на здравеопазването ще се проведе на 7 октомври 2019 г. от 11:00 часа на площад “Независимост” в София. Денят не е избран случайно – на тази дата се отбелязва Световният ден за достоен труд. Протестът се организира от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българския лекарски съюз, КНСБ и Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ. На брифинг днес, 28.09.2019 г., организаторите обявиха пред журналисти основните искания, около които ще се обединят протестиращите медици от цялата страна: да се увеличи бюджетът на НЗОК за 2020 г. с 600 млн. лева, за да могат да се повишат цените на клиничните пътеки, като се предвиди процентно съотношение на заплащане на труда по категории персонал и се регламентира процент от стойността на клиничната пътека за заплати; да се предвидят повече финансови средства за детското и училищното здравеопазване, както и за всички структури, които се финансират от Министерството на здравеопазването (ЦСМП, спешни отделения, центрове по трансфузионна хематология, психиатрични болници, домове за медикосоциални грижи за деца и др.); КТД със залегналите в него финансови параметри за начални работни заплати да стане задължителен за всички лечебни заведения; предложеното допълнение в Закона за лечебните заведения, което ще позволява на общините да отпускат финансови средства не само за ремонти и закупуване на медицинска апаратура, но и за надграждащо заплащане на труда на медицинските специалисти да стане факт след гласуване в Народното събрание.

В деня на протеста участниците ще приемат декларация с всичките искания, която ще бъде внесена в Народното събрание, Министерския съвет, Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите.
Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров припомни големия протест, организиран от БАПЗГ, който се проведе в София на 12 май 2018 г. – професионалния празник на специалистите по здравни грижи. В този протест участие взеха близо 5000 медицински специалисти от цялата страна, които получиха подкрепата на ФСЗ към КНСБ, други синдикални, съсловни и пациентски организации. “Съобразявайки се с поставените искания на протестиращите ние успяхме да договорим по-добри параметри за трудовите възнаграждения на лекарите и професионалистите по здравни грижи в Колективния трудов договор 2018 г. в отрасъл “Здравеопазване”, обясни лидерът на КНСБ. Той допълни, че залегналата начална стартова заплата за професионалистите по здравни грижи в КТД 2018 г. е в размер на 900-950 лева, а за лекарите стартовата заплата в размер на 1100-1200 лева, но за съжаление в много лечебни заведения у нас все още не е подписан новия КТД. Пламен Димитров припомни, че финансовият ресурс за здравеопазването идва от три направления – НЗОК, МЗ и общините. На този етап обаче общините имат право да отпускат средства само за капиталови разходи и закупуването на нова медицинска апаратура. Затова ФСЗ към КНСБ е предложила законови промени, които да развържат ръцете на кметовете и общинските съветници, така че част от отпусканите пари на лечебните заведения да могат да се използват за повишаване на заплатите на медицинския персонал.
“Ще поставим нашите искания пред законодателната, изпълнителната и местната власт и се надяваме да бъдат изпълнени”, заяви още синдикалният лидер. Той уточни, че реализацията на поставените искания би трябвало да стане на две стъпки – първата да бъде направена през тази есен, а втората – в началото на 2020 г. “В началото на следващата година никой специалист в здравеопазването не би трябвало да получава по-малка заплата от заложената стартова заплата в КТД”, подчерта Пламен Димитров.
“Ние изпълняваме нашата политика за упражняване на натиск върху управляващите за изпълняване на исканията ни, които сме декларирали преди повече от 10 години. Всички в момента сме свидетели на колективно подаване на предизвестия за напускане на работа от медици в различни градове. През годините правихме много протести, внасяхме в институциите декларации – заедно със синдикатите, самостоятелно, по места. За съжаление обаче, това, което ние искаме и смятаме, че е жизнено важно за спасяване не само на съсловието на професионалистите по здравни грижи, но и за спасяване на българското здравеопазване, все още не е постигнато. Затова с предстоящия протест ще направим поредната стъпка към реализацията на нашите искания”, изтъкна председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева. Тя също припомни протеста от миналата година, когато медицински специалисти от цялата страна заявиха: “Повече така не може!”, както и това, че протестът бе подкрепен от Европейската федерация на сестринските асоциации (EFN). Лидерът на професионалистите по здравни грижи допълни, че поради бавните темпове на необходимите промени, специалисти по места излизат на протести и БАПЗГ като регулатор на системата не може да остане безучастна. Милка Василева припомни също, че БАПЗГ не е страна по договарянето на КТД, нито на Националния рамков договор. Въпреки това Асоциацията не е преставала да поставя своите искания, стъпвайки на доброто партньорство с ФСЗ към КНСБ и БЛС.
“Ние ще упражним всички възможни действия за натиск, за да се случат нашите искания. Едно от тях е спазване на КТД в сегашните му договорености”, заяви Милка Василева. Тя допълни, че до голяма степен проблемът се дължи на неправилното разпределение на финансовия ресурс по субективни причини. “Затова настояваме да бъде дадена законодателна възможност на общините да дофинансират лечебните заведения, така че договорените заплати на медиците да бъдат гарантирани. Ние настояваме държавата да подпомага продължаващото обучение на професионалистите по здравни грижи. БАПЗГ като регулатор на професиите в направление “Здравни грижи” е призвана да гарантира качеството на предоставяните здравни грижи у нас”, изтъкна още Милка Василева.
“Ниските заплати и недостигът на кадри водят до претоварване на професионалистите по здравни грижи, много от които работят на щат и половина в една болница и на още половин щат в друго лечебно заведение. Няма как при тези условия една медицинска сестра да бъде усмихната, спокойна, здрава и да изпълнява по най-добрия начин своите професионални задължения. Пациентите имат нужда не само от конкретните манипулации и грижи, но и от внимание, от една добра дума, от състрадание. За жалост медицинските специалисти не са в състояние да им дадат тези неща поради факта, че са претоварени с работа”, подчерта лидерът на БАПЗГ и за пореден път припомни, че на българската здравеопазна система не достигат 30 000 медицински сестри и 4000 акушерки. В същото време отлично подготвени специалисти са заминали да работят в чужбина. 1/3 от професионалистите по здравни грижи у нас пък са в надпенсионна възраст и още утре, ако решат, могат да излязат от системата, изтъкна още Милка Василева. Тези хора обаче продължават да работят не защото искат, а защото са принудени поради ниските пенсии, които получават.
“Затова за пореден път казваме: Отказваме да носим отговорност за това, което ще се случи с българското здравеопазване! Излизаме на общ национален протест с ФСЗ към КНСБ, КНСБ и Българския лекарски съюз, за да кажем за последен път на управляващите: Ние ще отстояваме нашите искания и ако Вие не ги изпълните, ще продължим да протестираме и да се възползваме от всички други възможности, които ни дава Закона”, завърши емоционалното си изказване председателят на БАПЗГ.
“След като подписахме НРД 2018 преди за се гласува бюджета на НЗОК поискахме от министъра на здравеопазването да бъдат създадени правила за образуване на работните заплати. Те са необходими, за да се преодолее големият дисонанс в заплатите не само на различните специалисти, но и на регионален принцип. Ние активно участвахме в изработването на тези правила, които ще настояваме да станат задължителни във всички лечебни заведения”, обясни д-р Иван Кокалов, председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ. Той изрази увереност, че прилагането на тези правила ще стопи огромните разлики в заплащането и ще възпрепятства облагодетелстването на определени хора за сметка на други пред вид на това, че работата в здравеопазването е стъпила на екипния принцип. Д-р Кокалов изтъкна, че ФСЗ към КНСБ е внесла предложение, което е залегнало в нов член на Закона за лечебните заведения. Промяната ще позволи на общините да отпускат финансов ресурс за общинските лечебни заведения , както за ремонти и закупуване на медицинска апаратура, така и за надграждащо заплащане на труда на медицинските специалисти с цел да се постигнат заложените финансови параметри в КТД, както и по-високи заплати за привличане на липсващ медицински персонал. “Кметовете и общинските съвети ще имат възможност да предлагат атрактивни заплати, с които да привличат за работа нужните медицински специалисти в общинските болници, включително и млади хора”, уточни д-р Кокалов.