БАПЗГ БЕШЕ ДОМАКИН НА ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР ЗА АКУШЕРКИ

На 21 и 22.03.2019 г. БАПЗГ беше домакин на двудневен семинар за оценка на акушерското образование, организиран от Центъра за развитие на акушерството към Световната здравна организация, Университета в Кардиф, Уелс, Великобритания и Факултета по обществено здраве на Медицински университет – София.

В семинара, който се проведе в конферентната зала в централата на БАПЗГ, участие взеха акушерки от София, Елин Пелин, Пловдив, Варна, Враца, Ст. Загора; университетски преподаватели от Медицински университет – София, Медицински университет – Плевен, Филиал Велико Търново на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, МУ-Пловдив, ЮЗУ-Благоевград, Филиал Враца на МУ-София; студенти в специалност “Акушерка” от Медицински университет – София, Югозападния университет в Благоевград, Филиал Враца на МУ-София, Филиал Велико Търново на МУ-Варна, както и няколко майки.

Лектори на обучението бяха проф. Били Хънтър от Университета в Кардиф, Уелс, Великобритания и г-жа Грейс Томас, зам.-директор на Центъра за развитие на акушерството към СЗО.

През първия ден проф. Били Хънтър представи целта на обучението и структурата на семинара. Тя се спря и на обучението за акушерки, което предоставя Университетът в Кардиф и сътрудничеството с Центъра за развитие на акушерството към СЗО.

Двете лекторки запознаха участниците в обучението с инструмента за самооценка на акушерските умения (Introducing the Midwifery Assessment Tool for Education – MATE) – с каква цел е бил създаден и как може да се използва. Присъстващите специалисти и студенти дискутираха представените теми. Акушерското образование в България беше представено от асистент Таня Веселинова от ФОЗ при МУ-София, Катедра “Здравни грижи”, специалност “Акушерка”. Компетенциите в акушерската професия бяха представени от Благовеста Костова от АБА.

През втория ден проф. Били Хънтър се спря на груповата работа и координирането на основни правила. Участниците бяха разделени на малки групи, които се опитаха да приложат инструмента МАТЕ. Състоя се дискусия за ползите от прилагането на МАТЕ. Стана ясно, че при нужда инструментът подлежи на развитие и промени.

В края на обучението проф. Хънтър направи обобщение на двата учебни дни и благодари на всички за усърдието.

Всеки участник ще получи на имейла си представените презентации, както и онлайн въпросник, от който ще стане ясно неговото мнение за полезността и възможностите за приложение на представения модел.

Инструментът за самооценка на акушерските умения е достъпен за всеки, който желае да го види, в PDF формат чрез уебсайта на СЗО. Целта е да бъдат подпомогнато планирането на базовото акушерско образование така, че то да отговаря на нуждите държавата, жените и семействата. Експертите подчертават, че образованието трябва да е ориентирано към личността и да е основано на доказателствата и иновациите, както и да бъде в съответствие с “Европейските стратегически направления за укрепване на сестринските и акушерските служби към целите на Здравеопазване 2020”.

 

 
В двудневния семинар участие взеха акушерки, преподаватели и майки.

 


Председателят на УС на БАПЗГ поздрави участниците в обучението и им пожела ползотворна работа.

 


Проф. Били Хънтър от Университета в Кардиф, Великобритания; доц. Петя Трендафилова, д.м. – ФОЗ на МУ-София; г-жа Грейс Томас – зам.-директор на Центъра за развитие на акушерството към СЗО (от ляво надясно).