БАПЗГ алармира: НЕДОПУСТИМО Е СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА И ПАРАМЕДИЦИ ДА РАБОТЯТ КАТО МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

“Управителният съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи с огромно възмущение и огорчение се запозна с изявленията в медийното пространство на проф. д-р Генчо Начев, изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД и проф. д-р Христо Бозов, декан на Факултета по обществено здраве и здравни грижи в Бургаския университет “Проф. д-р Асен Златаров”, според които е възможно медицински сестри в България да бъдат заменени със студенти по медицина и парамедици”. Това написа в декларация УС на БАПЗГ, адресирана до министър-председателя Бойко Борисов, министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов и министъра на образованието г-н Красимир Вълчев, с копие до председателя на УС на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров и ректорите на университетите у нас.

“В условията на пандемия от COVID-19 и критичен  недостиг на медицински сестри във всички лечебни заведения, ние квалифицираме изявленията на проф. Начев и проф. Бозов като подсъдни, накърняващи професионалния и обществения престиж на медицинските сестри в България и създаващи опасни нагласи сред обществеността.

Вместо да изтъкнат изключително важната и незаменима роля на медицинските сестри в екипите във всички медицински направления, гореспоменатите господа си позволяват да съветват работодателите в нарушение на българското законодателство да делегират права на лица без необходимата квалификация да изпълняват сестрински задължения”, се казва в декларацията, подписана от председателя на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева.

В документа се изтъква, че студентите в специалност “Медицинска сестра” се обучават в университетски структури в продължение на 4 години редовно обучение с хорариум от 4630 часа. По време на обучението си те преминават голям брой часове практическо обучение и преддипломен стаж в различни структури на лечебни заведения, акредитирани за това.

В декларацията се изтъква: “Обучението на медицинските сестри в България е синхронизирано с всички законови изисквания на Европейския съюз и е гаранция за автоматично признаване на професионална квалификация съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 07.09.2005 г. относно признаването на професионалните квалификации. Професията на медицинските сестри е призната за регулирана професия и изисква непрекъснато надграждане на знанията и уменията през годините.

Днес медицинските сестри и другите медицински специалисти от направление “Здравни грижи” заедно с лекарите дават всичко от себе си за успешната диагностика, лечение и обгрижване на пациентите с коронавирусна инфекция. Заради повишаващата се заболеваемост те са на ръба на силите си.  Това не оправдава опитите да се заблуди обществото, че за професията на медицинската сестра не е необходимо да се провежда университетско образование и че с двумесечно обучение на парамедици или с двуседмично обучение на студенти по медицина, медицинските сестри могат да бъдат пълноценно заместени.

Медицинските сестри в България и всички останали професионалисти по здравни грижи извършват висококвалифицирани дейности, но за жалост трудът им продължава да е недооценен – във финансов и обществен план. Повече от 20 години БАПЗГ апелира към управляващите за вземане на спешни мерки за спасяване на съсловието на професионалистите по здравни грижи предвид критичното им намаляване и трайно установената тенденция за напускане на професиите или заминаване в чужбина. За пореден път подчертаваме, че ако преди 10 години бяха взети исканите от нас мерки за спасяване на съсловието, сега нямаше да има толкова тежък дефицит. “

БАПЗГ призовава всички отговорни институции да предприемат необходимите действия, съгласно законите в Република България за спасяване на съсловието.

” Настояваме да се изясни как болногледачи извършват сестрински дейности и как се придобива четвърта степен на обучение за парамедик за два месеца! 

Уважаеми господа, БАПЗГ разбира необходимостта от допълнителен доброволчески труд за справяне с тежката ситуация в условията на разрастваща се пандемия от COVID-19 при сериозен кадрови дефицит и голям брой заразени и заразяващи се  с коронавирус медицински специалисти. Но БАПЗГ предупреждава, че въпреки екстремната ситуация в страната пациентите не бива да бъдат поставяни в риск! Уважаеми господа, кризата Ви задължава в този момент и без отлагане да предприемете действия за спасяване на нашето съсловие, като се осигури адекватно заплащане на труда и гарантирано университетско образование за нашите професии. В противен случай Вие ще носите моралната отговорност за зачеркването на тези изключително важни и незаменими професии в България.

От Вашето отговорно отношение зависят здравните грижи за българското население, част от което сме всички ние.”

Целия текст на декларацията на УС на БАПЗГ можете да видите ТУК