„АЛУМНИ КЛУБ И ПРИЯТЕЛИ“ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОРГАНИЗИРА СИМПОЗИУМ, ПОСВЕТЕН НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА, ТЕЛЕМЕДИЦИНАТА И ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

„Алумни клуб и приятели“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ ще проведе симпозиум под надслов „60 години Медицински университет – Варна. Виртуална среща – Дигитализация, телемедицина и изкуствен интелект“. Събитието ще се проведе в периода 19 – 21 март 2021 г. в електронна среда. Съорганизатори на симпозиума са Медицински университет – Варна, Филиал Шумен на МУ-Варна и Университетския медико-дентален център- Форумът ще премине под патронажа на ректора на Медицински университет – Варна проф. д-р Валентин Игнатов и кмета на град Шумен  г-н Любомир Христов.

Тази година символичен домакин на научното събитие ще бъде Филиал Шумен на МУ-Варна.

В симпозиума могат да участват възпитаници на Медицински университет – Варна и неговите структури, както и специалисти от цялата страна, които са съпричастни към дейността и мисията на вуза.

Крайният срок за изпращане на резюмета за участие във форума  е 20 февруари 2021 г. Официалните езици са български и английски

„Ще се радваме да Ви посрещнем във Варна и Шумен в интерактивна среда и в най-приятелската атмосфера, отличителна конференции и симпозиуми“, се казва в поканата, подписана от доц. д-р Марио Милков, д.м., председател на „Алумни клуб и приятели“ на МУ-Варна. Оригиналната покана може да намерите в сайта на Медицински университет – Варна, раздел „Алумни клуб“.

Поканата за симпозиума можете да видите ТУК