АКЦЕНТИ В ДЕСЕТИ БРОЙ НА ЕЛЕКТРОННИЯ БЮЛЕТИН „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

„Следим с внимание процесите, които се извършват в здравната ни система. Убедени сме, че дигитализацията в здравеопазването е необратим процес, но са необходими определени условия, за да не възникват проблеми и медицинските специалисти да работят спокойно. БАПЗГ се включи активно в дейностите, определени от Министерството на здравеопазването, необходими за интегрирането на Националния електронен професионален регистър в Националната здравно-информационна система, за да имат възможност фелдшерите и лекарските асистенти да предписват медикаменти с електронна рецепта. Налага се много бързо да повишим дигиталните си умения, за да сме професионално полезни в условията на телемедицина и телегрижи, но не бива да забравяме, че нашата сила е съпричастността, грижата и подкрепата към страдащия човек.“ Това казва в уводните си думи председателят на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа Милка Василева в десети брой на електронния бюлетин „Здравни грижи“ за 2023 г. Тя изтъква, че все още продължаваме да сме поставени пред засега непреодолими предизвикателства от недостиг на персонал, недобри условия на труд и ниски възнаграждения. „Очакваме промяна, но тя трябва да започне и с нашето ново мислене за важността и уникалността на професиите ни, както и с активни действия за защита на правата ни. Отново призовавам за осмисляне на силата ни, за единение и непрекъснато доказване на висок професионализъм“, казва още председателят на БАПЗГ.

В броя можете да прочетете интервю с медицинска сестра Стела Георгиева, която работи в детска градина „Щастливо детство“ в Монтана. Тя казва за работата си: „Това е една много отговорна работа, но не ми тежи, защото ми доставя истинско удоволствие да работя с деца! Те ме зареждат невероятно, чувствам се енергична и си мисля, че с колежките никога няма да остареем. Когато обичаш децата и те ти отвръщат със същото. През лятото имаме отпуск в размер на 24 работни дни, в края на почивката нямам търпение да се върна на работа, защото децата ми липсват.“

Тя коментира, че все още  не навсякъде е постигната договорената начална заплата, залегнала в Колективния трудов договор в размер на 1 500 лева. „Много се натъжих, че две колежки ще напуснат професията заради по-добро заплащане и повече от два пъти по-дълъг годишен отпуск. Те записаха магистратура Педагогика“ с идеята да станат пeдагожки. Управляващите обаче трябва да си дадат сметка, че както има нужда от преподаватели, така има нужда и от медицински сестри. Нашите усилия и отговорности не са по-малко и би трябвало трудът ни да е заплатен по достойнство.“

В новия брой на бюлетина са представени темите на докладите, изнесени на XVII Национален форум на специалистите по здравни грижи, посветен на 20-годишния юбилей на БАПЗГ. Събитието се проведе на 20 и 21 октомври 2023 г. в Гранд хотел „Шумен“ в град Шумен и мина под надслов “Пациентът – в центъра на качествени здравни грижи”. В него участие взеха 274 специалисти по здравни грижи, преподаватели и студенти от цялата страна. Пленарният доклад “Общуване с пациент – от науката към практиката” беше изнесен от доц. Станислава Павлова, д.м., ръководител на Катедра „Логопедия и медицинска педагогика“ към Факултета по здравни грижи на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.  По време на форума бяха представени общо 27 доклада и 23 постера.

Има информация и за V конгрес на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия (БАЛОДТ), който се проведе в периода 5-8 октомври 2023 г. в град Плевен. В дните на конгреса своя опит и знания споделиха над 230 участници от цялата страна. Фокусът беше насочен към образната диагностика и терапия на три групи лица – деца, бременни и жени в детеродна възраст. Бяха представени над 25 доклада на теми от денталната, рентгеновата, интервенционалната, мамографската, магнитно-резонансната, компютър-томографската диагностика, лъчелечението и нуклеарната медицина, както и 5 сателитни фирмени симпозиума.

И тази година на 19 октомври отбелязахме Световния ден на биоетиката. По този повод Българската секция към Международната асоциация по биоетика и Факултетът по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ в Медицински университет – София организираха конференция и конкурс за есе, артистичен постер/плакат, научен постер/плакат, снимка или кратко видео на тема: „Защита на бъдещите поколения”. Резултатите от конкурса бяха обявени на специална церемония в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Тази година в конкурса за есе взеха участие 33-ма студенти,  в конкурса за постер – 6-ма и за първи път имаше участие в конкурса в категорията за кратко видео. Журито определи десетима наградени в конкурса за есе, двама победители в секция постери, един победител в секция артистичен постер и един победител в категория кратко видео. На всички останали студенти ще бъдат връчени сертификати за участие.

В броя е представена информация и за XIV Национален конгрес по нозокомиални инфекции, организиран от Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции „БулНозо“. Форумът се проведе на 26 и 27 октомври 2023 г. в конферентната зала на УМБАЛ „Света Анна“ – гр. София. В конгреса участие взеха лекари, професионалисти по здравни грижи и ръководители в сферата на здравеопазването от цялата страна. Поздравителни думи към присъстващите специалисти отправи доц. д-р Росица Вачева, дм – председател на „БулНозо“ и на Организационния комитет на конгреса. Тя изтъкна колко важно е спазването на високи стандарти за болнична хигиена и хигиена на ръцете. По думите ѝ между 5% и 10% от приетите за болнично лечение се разболяват от нозокомиална инфекция и се налага да преминат антибиотично лечение. Това означава, че при почти 2 млн. хоспитализирани годишно у нас около 100 000 – 200 000 развиват бактериална инфекция“, уточни доц. Вачева.“Честата употреба на антибиотици води до резистентни бактерии – това крие сериозни рискове не само за отделни пациенти, но и за цялото общество“, изтъкна специалистката. Тя подчерта, че съвременната медицина разполага с набор от лесно изпълними методи и средства за превенция на вътреболничните инфекции.

В раздел „Млада смяна“ могат да се прочетат информации за промоциите във филиалите на Медицински университет – Варна в Сливен, Шумен и Велико Търново, както и във Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца на Медицински университет София. Има новини и от Велики Преслав, Бургас и Стара Загора.

В броя са представени новости в медицинската наука и медицинската практика, актуални здравни новини от България, ЕС и света.

 

Брой 10/2023 на електронния бюлетин „Здравни грижи“ можете да видите ТУК