АКУШЕРКИ СЪЗДАДОХА РЕГИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БАПЗГ – ГР. ПЛЕВЕН

На 27.02.2020 г. Регионална колегия на БАПЗГ – гр. Плевен проведе Събрание на акушерките във връзка със създаване на Професионални консултативни съвети на регионално и национално ниво, съгласно промените в Устава на БАПЗГ, които бяха приети на Петия редовен конгрес на Асоциацията. За сайта на БАПЗГ информира председателят на РК на БАПЗГ – гр. Плевен г-жа Надя Димитрова.

На събранието присъстваха акушерки от първичните дружества към регионалната колегия, гост беше Марияна Симеонова – член на УС на БАПЗГ от квота акушерки.

По време на събранието информация относно работата на БАПЗГ изнесоха председателят на РК на БАПЗГ – гр. Плевен Надя Димитрова, зам.-председателят на регионалната колегия г-жа Василка Русева и председателят на Контролната комисия на регионалната колегия г-жа Ирена Ал Сабах.

Протоколчик по избора на председател и членове на Регионалния професионален консултативен съвет на акушерките към РК на БАПЗГ – гр. Плевен беше м. с. Мария Гиздовска.

“Акушерките бяха запознати с новостите и промените в нормативната база на БАПЗГ, получиха информация за новосъздадения Синдикат на българските медицински специалисти (СБМС), за продължаващото обучение и сертифицирането, за мероприятия свързани с Международната годината на медицинската сестра и акушерката. След избора се проведе дискусия по актуални въпроси засягащи съсловието и колегите дадоха своите предложения свързани с промяна на критериите за избора на професионалист на годината”, изтъкна г-жа Надя Димитрова.

Демократично акушерките гласуваха и избраха за председател на Регионалния  професионален консултативен съвет на акушерките към РК на БАПЗГ – гр. Плевен Тонка Попова – акушерка, преподавател в Медицински университет – гр. Плевен. За членове на РПКС на акушерките бяха избрани: Зиная Енчева – МБАЛ “Авис Медика” и Диана Димитрова – УМБАЛ “Св. Марина”. Като допълнителни членове при необходимост бяха избрани Величка Петкова – УМБАЛ “Д-р Г. Странски”  – гр. Плевен и Петя Тодорова – “МБАЛ Червен бряг”.

“Спазено беше условието избраните колеги да не участват в ръководни органи на национално и регионално ниво, както и на ниво първично дружество. Всички присъстващи колеги ще получават на електронната си поща актуална информация и ще я предават на останалите колеги и дружества”, уточни г-жа Надя Димитрова

 
Акушерките, които взеха участие в събранието

 

Председателят на Регионалния професионален консултативен съвет на акушерките към РК на БАПЗГ – гр. Плевен Тонка Попова (втората от ляво надясно) и членовете на Съвета

 

Зам.-председателят на РК на БАПЗГ – гр. Плевен Вася Русева с акушерките Тонка Попова и Ваня Пенкова (от ляво надясно)