АКУШЕРКИ ПРЕДСТАВИХА И ДИСКУТИРАХА РАЗЛИЧНИ ПРОБЛЕМИ, КАСАЕЩИ МАЙЧИНСТВОТО И ЖЕНСКОТО ЗДРАВЕ ПО ВРЕМЕ НА XV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АКУШЕРКИТЕ

В периода 20-23 юни 2019 г. във Ваканционен клуб “Ривиера” се състоя XXXVII Национална акушерска конференция и XV Национална конференция на акушерките. Форумите бяха организирани от Българското дружество по акушерство и гинекология и секция “Акушерки” към него.

Конференцията на акушерките беше открита от г-жа Мариела Маринска, председател на секция „Акушерки“ към Българското научно дружество по акушерство и гинекология. Тя приветства присъстващите с „Добре дошли!“и представи дневния ред на форума.

Зам.-председателят на УС на БАПЗГ Антоанета Димитрова поздрави участващите акушерки и представи информация за работната група на Консултативния съвет на акушерките  към БАПЗГ, относно предложения за изменения и допълнения в Медицинския стандарт по акушерство и гинекология, предвид възможностите за прилагане на самостоятелни акушерски грижи. Тя поднесе поздравителен адрес от председателя на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева. В него се отбелязваше, че двата научни форума са красноречив пример как лекарите и акушерките продължават с желание и отговорност да надграждат своите знания и умения в днешния свят, когато непрекъснато се въвеждат нови методи и практики за промоция на здраве, диагностика, лечение и рехабилитация. “Това е и доказателство, че участниците в медицинските екипи стават все по-добри в професията, която са избрали, което от своя страна е гаранция за предоставяне на качествено лечение и акушерски грижи”, изтъкваше лидерът на БАПЗГ.

Научната програма на XV Национална конференция на акушерките включваше три сесии в които лекторите представиха интересни проучвания, отнасящи се до обучението на студентите от специалност „Акушерка“, дискутираха различни проблеми, касаещи женското здраве, коментираха добри световни и европейски  измерители за качеството на акушерските грижи, информира за сайта на БАПЗГ Антоанета Димитрова.  

Първата научна сесия бе открита от акушерката Петя Запрянова от Клиниката по акушерство и гинекология в Пловдив. Нейната презентация бе на тема “Клиничен случай на раждане при многоплодна бременност след вътреутробна лазерна аблация на плацентата”, извършена по повод на открита аномалия на единия близнак вследствие на бактериална бъбречна агенезия по време на органогенезата. Бременността е запазена и приключва с раждане на едно живородено дете.

В тази сесия бяха представени още два научни доклада, подготвени от специалисти от Катедра “Здравни грижи” към ФОЗ на Медицински университет – София  “Степен на информираност на жените, свързана с предменструалния синдром” като обект на проучването бяха жени между 15 и 45 години с различни изяви на физически и психически симптоми, свързани с менструалния им цикъл, които се отразяват на качеството на живот на анкетираните и нарушават социалното им общуване.

В представеното проучване на тема: “Контрацептивното консултиране и участието на акушерката в него” се констатираха тревожни тенденции –  незадоволителни познания, ниска сексуална и контрацептивна култура, недостатъчно използване на контрацептиви, а абортът е предпочитан метод за освобождаване от нежелана бременност. Акцентира се на ролята на акушерката в насърчаването на семейното планиране и опазване на репродуктивното здраве на жените.

По време на Втората научна сесия бяха представени доклади на следните теми: “Практико-ориентираният подход – метод в обучението на студенти от специалност “Акушерка” за разпознаване на симптомите и превенция на ППД” (подготвен от екип на Катедра “Здравни грижи” към ФОЗ на Медицински университет – София ); Проучването установява, че след проведеното обучение студентите са придобили теоритични познания с възможност за повишаване на практическите умения по разпознаване на симптомите на поспарталната депресия.

Интерес представляваше и представянето на клиничен случай по темата:  “Карцином на млечната жлеза и бременност”, подготвен от специалисти на Катедра “Акушерски грижи” и “Акушерство и гинекология” към ФОЗ на Медицински университет – Плевен . Бяха дискутирани интердисциплинарният подход, образно-диагностичните и терапевтични методи при бременна с карцином на млечната жлеза.

Асистент Милена Сандева от Катедра “Акушерски грижи” на Медицински университет – Пловдив представи темата “Симулационното обучение по акушерство и гинекология в МУ-Пловдив – предимства и възможности”, базирайки се на промяната в парадигмата на традиционния модел на обучение на студентите и приоритетите на иновативните симулации, близки до реалната болнична среда, за да могат обучаваните да натрупат опит и компетентности.

В Третата научна сесия бяха включени четири научни доклада. Първият доклад на тема “Показатели за измерване на качеството на акушерските грижи” бе изготвен от ас. Петя Дилова и проф. Силвия Алексанрова-Янкуловска, д.м.н., от Катедра “Общественоздравни науки” към ФОЗ на Медицински университет – Плевен. Представен беше опитът в различни страни  – Холандия, САЩ, Канада, Ирландия в създаването на индикатори за измерване на качеството на антенаталните и перинатални акушерски грижи.

Вторият доклад на тема “Роля на акушерката при изграждане на умения и навици за правилен хранителен режим по време на бременност” бе представен от Тонка Попова – старши преподавател в Катедра “Акушерски грижи” към Факултет “Здравни грижи” на Медицински университет – Плевен. С подчертано внимание се констатира функцията на акушерката в здравно-промотивния модел на хранене на бременната жена в консумирането на пълноценна и разнообразна храна и спазването на правилен режим на хранене.

Специалисти от СБАЛАГ “Майчин дом” бяха подготвили презентация на тема “Цезарова хистеректомия” с представяне на видеофилм от операцията на пациентка с враснала в матката плацента (плацента акрета). Доклад на тема “Бременност и вредни навици. Мотивационни интервюта” бе представен  от  Павлинка Герина от Банка за майчина кърма, като споделянето на проблемите на бременните с акушерките и правилните съвети гарантират спокойното майчинство и развитие на детето.

Истински интерес предизвика  темата „Възможности за разкриване на самостоятелна акушерска практика към лечебно заведение за извънболнична помощ“, изготвена от акушерките Инна Ненова и Райна Бояджиева. Те представиха първото в страната работещо звено за самостоятелни акушерски грижи към лечебно заведение за извънболнична помощ във Варна, както и създадената от тях документация за проследяване бременни, гинекологично болни жени и следродилен патронаж. Споделиха опита си, голямата успеваемост и констатираха, че разкриването на самостоятелна акушерска практика би могло да разреши част от проблемите в системата и да изведе отново на преден план чисто човешката страна на персонално отношение към жената.

XV Национална конференция на акушерките бе кредитирана по Единната кредитна система на БАПЗГ. Слушателите получиха по 10 кредитни точки, а лекторите – по 20 кредитни точки.

Поздравителния адрес на БАПЗГ можете да видите ТУК

 


Снимка за спомен на част от акушерките, които взеха участие в XV Национална конференция на акушерките.

 


 На снимката (от дясно наляво): Антоанета Димитрова -зам.-председател на УС на БАПЗГ; Мариела Маринска – председател на секция „Акушерки“ към Българското научно дружество по акушерство и гинекология, Райна Бояджиева – председател на РК на БАПЗГ – Варна, Инна Ненова – акушерка.