АКУШЕРКИТЕ ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН СФОРМИРАХА РЕГИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ КЪМ БАПЗГ

На 06 февруари 2020 г. от 14:00 часа в конферентната зала на “МБАЛ – Шумен” АД се проведе Общо събрание на акушерките от област Шумен във връзка със създаването на професионални консултативни съвети на акушерките на регионално и национално ниво. Това съобщи за сайта на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа Веска Райчева – председател на Регионална колегия на БАПЗГ – Шумен.

Създаването на Национални професионални консултативни съвети (НПКС) на медицинските сестри, акушерките, фелдшерите/лекарските асистенти, рехабилитаторите, рентгенови лаборанти и медицинските лаборанти залегна в Устава на БАПЗГ, чиито допълнения и изменения бяха приети от делегатите на Петия редовен конгрес на БАПЗГ. Високият форум се проведе на 11.01.2020 г. в София. Всички 28 регионални колегии на БАПЗГ започнаха да сформират професионални консултативни съвети на регионално ниво като членовете им се избират на доброволен принцип. Членовете на тези съвети ще дават становища, свързани със специфичните дейности за упражняване на съответната професия и промени в правното ѝ регламентиране. Предстои да бъдат излъчени консултативни съвети на гореизброените професии на национално ниво. Председателите на НПКС ще участват в работата на Управителния и Националния съвет на БАПЗГ като експерти.

“От списъчен състав 59 акушерки на Общото събрание присъстваха 34 акушерки, което направи събранието легитимно”, обясни г-жа Веска Райчева. “Присъстващите акушерки бяха от “МБАЛ – Шумен”, Комплексния онкологичен център – Шумен, Психиатричната болница в областния град и ДКЦ – Шумен”, уточни тя.

По време на събранието председателят на РК на БАПЗГ – Шумен Веска Райчева е уведомила присъстващите за промените в Устава на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, в правилата за набиране и разходване на средства и в сертифицирането и продължаващото обучение. Сред другите акценти са били възможностите за промоция на професията на акушерките сред младите хора във връзка с инициативата на Световната здравна организация, която обяви 2020 година за Международната година на медицинската сестра и акушерката.

По време на събранието е избран Регионален професионален координационен съвет (РПКС) на акушерките от Шуменска област, в който са включени три акушерки – Анна Димова, Димитричка Колева и Петя Илиева. Сред предложените са били и Венета Драгомирова и Теодора Евтимова.

Венета Драгомирова няма право да бъде включена в РПКС, защото е член на Управителния съвет на Регионална колегия на БАПЗГ – Шумен, а Теодора Евтимова си направи отвод”, обясни г-жа Веска Райчева.

Акушерката Мая Иванова е предложила гласуването да се проведе анблок. Предложението е било прието единодушно. С пълно единодушие са избрани и членовете на РПКС.

След съвещание на избраните членове, за председател на РПКС за област Шумен е излъчена Димитричка Колева. Тя ще участва в работата на Управителния съвет на Регионална колегия на БАПЗГ – Шумен.

Избраният Регионален професионален координационен съвет на акушерките ще участва в Общото събрание на акушерките на национално ниво, на което ще бъде избран Национален професионален координационен съвет (НПКС) на акушерките в България.