АКУШЕРКИТЕ НАПИСАХА СВОИТЕ ИСКАНИЯ В ДЕКЛАРАЦИЯ ДО ОТГОВОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Законово регламентиране на акушерските пренатални, постнатални и патронажни грижи в извънболничната помощ, изработване и приемане на акушерски стандарт, създаване на законодателна възможност за реално работещи самостоятелни акушерски практики в извънболничната помощ, осигуряване на оптимални условия за продължаващо обучение и кариерно развитие, въвеждане на мултисекторен подход за майчиното и детското здраве и осигуряване на достойно заплащане на акушерките, съобразно придобитата квалификация и медицинските отговорности. Това са накратко шестте искания на акушерките, които бяха включени Декларацията на акушерките в Република България, която бе приета на 17.01.2018 г. от участниците в Дискусионния форум “Акушерката – подценената професия”, организиран от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и Алианса на българските акушерки (АБА) по повод Деня на родилната помощ, традиционно отбелязван на 21 януари.
Декларацията ще бъде изпратена до президента на Р България Румен Радев, председателя на комисията по здравеопазването в 44-то Народно събрание д-р Даниела Дариткова, министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, омбудсмана на Р България Мая Манолова, председателя на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ и председателя на Медицинската федерация към КТ “Подкрепа”.
В декларацията се настоява за промяна на Наредба №1/08.02.2011 г. на Министерството на здравеопазването за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно и чл. 17а от Закона за лечебните заведения. В документа е залегнало и искането за стартова заплата за акушерките в размер на три минимални работни заплати за страната (в момента 1530 лв.) – искане, което БАПЗГ нееднократно е поставяла на вниманието на отговорните институции с настояване тази стартова заплата да бъде за всички професионалисти по здравни грижи.
Форумът бе открит от Председателя на БАПЗГ Милка Василева, която приветства участниците във форума и от трибуната честити на всички акушерки и АГ специалисти предстоящия Бабин ден.
Сред официалните гости на форума бяха доц. д-р Лъчезар Иванов – зам.-председател на Комисията по здравеопазването в 44-то Народно събрание, д-р Стоян Борисов – главен секретар на БЛС, Слава Златанова – зам.-председател на ФСЗ към КНСБ, проф. д-р Атанас Щерев от Медицински комплекс “Д-р Щерев”, проф. Владимир Пилософ – председател на Националната педиатрична асоциация, д-р Красимира Костадинова от Националния център по обществено здраве и анализи. Мила Ташкова – програмен координатор “Здраве и ранно детско развитие” в Националната мрежа за децата и др.
Антоанета Димитрова, зам.-председател на БАПЗГ направи исторически и законодателен преглед на акушерската професия у нас. Емилия Казълова и Павлина Герина от АБА се спряха на необходимостта от подобряване на пренаталните и постнаталните грижи, както и създаване на женски консултации, в които да работят акушерки. Участниците във форума проявиха жив интерес към презентацията на акушерката Надежда Стаменова, която представи модерни съвременни акушерски практики, които биха могли да се прилагат по-широко у нас. Д-р Мария Петрова, адвокат по медицинско право, представи подробно съществуващата нормативна уредба и необходимостта от законови промени, за да е възможна самостоятелната акушерска практика у нас.
На форума стана ясно, че акушерките у нас са два пъти по-малко от необходимото и продължават да се топят заради ниските заплати и неблагоприятните условия на труд. Проф. д-р Атанас Щерев за пореден път изтъкна, че трябва да почерпим опит от развитите страни в ЕС, в които акушерките имат много по-големи възможности за самостоятелна работа. Според него у нас това също трябва да се случи и по този начин, поемайки повече отговорности и развивайки непрекъснато своята квалификация, акушерките ще бъдат много по-полезни и ще има сериозен ръст на възнагражденията им.
Заместник-председателят на здравната комисия доц. Лъчезар Иванов пое ангажимент за търсене на политически решения, с които да бъдат удовлетворени исканията на акушерките.
В дискусията в края на форума акушерки споделиха своя опит и конкретни проблеми, с които се сблъскват.

Целия тест на Декларацията на акушерките можете да видите ТУК