АКТУАЛИЗИРАХА НАСОКИТЕ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКИТЕ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА ПРИ ПАНДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА С COVID-19

От Министерството на здравеопазването съобщиха за наличието на актуализиран вариант на „Насоки за поведение при взаимодействия в рамките на здравната система при пандемична обстановка с високо контагиозен респираторен агент (SARS-CoV-2)“. Материалите са подготвени от Медицинския експертен съвет към Министерския съвет, като информацията е актуална към 6 юни 2020 г. Нова е обяснено в писмото на зам.-министъра на здравеопазването  д-р Бойко Пенков,  изпратено до ръководствата на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българския лекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България и главните координатори на експертните съвети към министъра на здравеопазването.

В новата версия е включен обзор на характерните компютърно-томографски находки и диференциални диагнози при пневмония, възникваща от COVID-19 и международно експертно консенсусно становище относно ролята на образно-диагностичните изследвания при деца с COVID-19. Обновени са Проектът за прагматичен фармакотерапевтичен алгоритъм за противовирусно лечение при COVID-19 на Медицинския експертен съвет и документът „Пневмония при COVID-19“.

Коментари и препоръки по формата и съдържанието на материалите могат да се изпращат на д-р Александър Симидчиев по електронна поща: alex@simidchiev.net.

 

Актуализираните Насоки за поведение при взаимодействия в рамките на здравната система при пандемична обстановка с COVID-19 можете да видите ТУК