АКТУАЛНО ОТ БАПЗГ

СЗО ЩЕ ПОДКРЕПИ БЪЛГАРИЯ С ТЕХНИЧЕСКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА СПРАВЯНЕ С КАДРОВИЯ ДЕФИЦИТ В ЗДРАВНАТА СИСТЕМА

40 ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПРОФИЛАКТИКА НА ДЕТСКОТО ОЧНО ЗДРАВЕ – СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ“

25 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ МБАЛ “СВEТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ – ЯМБОЛ УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА “ЕЛИМИНИРАНЕ НА ОСНОВНИЯ РИСКОВ ФАКТОР ПРИ КОНТРОЛА НА ИНФЕКЦИИТЕ – БИОФИЛМИТЕ“

50 ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ТРАНСПЛАНТАЦИЯ И ДОНОРСТВО – МЕДИЦИНСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”

80 ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ ВАРНА И ОБЛАСТТА ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ, ПОСВЕТЕНО НА КИСЛОРОДОТЕРАПИЯТА

34-МА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ НА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДЕТСКИ ЯСЛИ В ЛОВЕЧ СЕ ВКЛЮЧИХА В ОБУЧЕНИЕ ПО АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ДЕТСКОТО ЗДРАВЕ

180 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ СОФИЯ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА – ГРУПОВИ СПЕЦИФИКИ“

136 МЕДИЦИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ИНТЕРАКТИВЕН КУРС, ПОСВЕТЕН НА ЛАБОРАТОРНАТА ДИАГНОСТИКА НА КОАГУЛАЦИОННИТЕ НАРУШЕНИЯ

Участниците в Националната конференция с международно участие в Пампорово, посветена на общественото здравеопазване, алармираха: НЕДОСТИГЪТ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Е ЕДИН ОТ НАЙ-СЕРИОЗНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, НУЖНИ СА СПЕШНИ МЕРКИ

В ЯМБОЛ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ДЕТСКО ОЧНО ЗДРАВЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА“

В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“ СЕ СЪСТОЯ ОБУЧЕНИЕ ЗА РЕХАБИЛИТАТОРИ НА ТЕМА “МАНИПУЛАТИВЕН МАСАЖ ПО J.C.TERRIER – ГОРЕН КРАЙНИК И РАМЕНЕН ПОЯС“

101 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В БЕЗПЛАТНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ХОЛИСТИЧНАТА ГРИЖА ПРЕЗ ОПИТА НА АКУШЕРКИТЕ“

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАПЗГ

В ПАТРИАРШЕСКАТА КАТЕДРАЛА „СВЕТИ АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ“ ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС БЕШЕ ОТСЛУЖЕН МОЛЕБЕН ЗА ПРАВОСЛАВНИЯ ЗДРАВЕН СЛУЖИТЕЛ

РЕКТОРИ НА УНИВЕРСИТЕТИ У НАС ОТПРАВИХА ПОЗДРАВЛЕНИЯ КЪМ МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Председателят на УС на БЛС д-р Иван Маджаров: УБЕДЕН СЪМ, ЧЕ ВСИЧКИ НИЕ СМЕ ВИ ДЛЪЖНИЦИ ЗА ВСЕОТДАЙНОСТТА, С КОЯТО РАБОТИТЕ И ЗА МОРАЛА, КОЙТО ПРОЯВЯВАТЕ

ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА АСОЦИАЦИИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ПРИЗОВАВАТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПОДКРЕПЯЩА И БЛАГОПРИЯТНА РАБОТНА СРЕДА ЗА ТЯХ

Министър Галя Кондева към медицинските сестри по повод 12-ти май: НАРАСТВА ЗНАЧЕНИЕТО НА ВАШИЯ ТРУД И РОЛЯТА МУ ЗА УСПЕШНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА

Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева към професионалистите по здравни грижи: ВДИГНЕТЕ ГЛАВИ И ОТСТОЯВАЙТЕ СЕБЕ СИ, СВОИТЕ ПРОФЕСИИ, НАШЕТО НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

В ЗЛАТОГРАД СЕ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ В ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ”

В ПЛЕВЕН СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ НА ТЕМА „НЕ НА НАСИЛИЕТО НАД МЕДИЦИ!“

94-МА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ, ПОСВЕТЕНО НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ

20 СПЕЦИАЛИСТИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПЕРИФЕРНА ВЕНОЗНА КАНЮЛА В ПРАКТИКАТА НА РЕНТГЕНОВИТЕ ЛАБОРАНТИ“

242-МА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО И НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

55 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ТРИДНЕВЕН ОНЛАЙН КУРС НА ТЕМА „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗАХВАТА И ПОХОДКАТА“

50 РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ОТКРИТ СЕМИНАР НА ТЕМА ,,АКТУАЛНИ ПОДХОДИ В КОНТРАСТНАТА РАДИОЛОГИЯ“

50 ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „БЪРНАУТ – СИНРОМЪТ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ИЗПЕПЕЛЯВАНЕ В МЕДИЦИНСКАТА ПРОФЕСИЯ“

150 МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА РИСКОВЕТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА С АКЦЕНТ ВЪРХУ ЕНДОКРИННИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

156 МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПРЕДКЛИНИЧНИЯТ ЕТАП – ГАРАНЦИЯ ЗА НАДЕЖДНОСТ НА ЛАБОРАТОРНИЯ РЕЗУЛТАТ“

234 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС НА ТЕМА „ИМУНОПРОФИЛАКТИКА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ“

55 ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛЕМИНСКИ” ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ

КУРС ЗА АКУШЕРКИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ СЕ ПРОВЕДЕ В РАМКИТЕ НА XXV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО СТЕРИЛИТЕТ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

В НАВЕЧЕРИЕТО НА 7-МИ АПРИЛ ОБЩИНА ЯМБОЛ НАГРАДИ СЕДЕМ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

46 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В БЕЗПЛАТНО ТРИДНЕВНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ВЪВЕДЕНИЕ В РОБОТИЗИРАНАТА НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ“

85 ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ ВАРНА И ОБЛАСТТА ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ,,БЕЗОПАСНОСТ НА ПАЦИЕНТА В ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“

ТЕМИ В ПЪРВИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА 2024 Г. 

„МОЕТО ЗДРАВЕ – МОЕ ПРАВО“ Е МОТОТО НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЗДРАВЕТО – 2024

КУРС РЕХАБИЛИТАТОРИ НА ТЕМА: “ЗМАНИПУЛАТИВЕН МАСАЖ ПО J. C. TERRIER – ГОРЕН КРАЙНИК И РАМЕНЕН ПОЯС”

240 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ СТОЛИЦАТА ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ОСТРИ ОТРАВЯНИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ“

127 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ СЕ ВКЛЮЧИХА В КУРСОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г.

42-МА РЕХАБИЛИТАТОРИ И КИНЕЗИТЕРАПЕВТИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В БЕЗПЛАТНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ

ПРОВЕДЕ СЕ НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА РАБОТЕЩИТЕ В АМБУЛАТОРИИ ЗА ЗДРАВНИ ГРИЖИ

224 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО И ПРОФИЛАКТИКА“

237 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ СЕ ВКЛЮЧИХА В БЕЗПЛАТНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА СКРИНИНГОВА ПРОГРАМА ЗА РАК НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА?“

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ МБАЛ „Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ“ РАЗИСКВАХА ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ЛЕКАРСКИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ ГРЕШКИ

ВИРТУАЛЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС НА ТЕМА: “ ВЪВЕДЕНИЕ В РОБОТИЗИРАНАТА НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ”

ВИРТУАЛЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС НА ТЕМА: “ИМУНОПРОФИЛАКТИКА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ”

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ПРЕМИНАХА ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА“КЛИНИКО-ПРАКТИЧНИ ПОЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯТА В ЕНДОСКОПСКАТА ЕНДОНАЗАЛНА ХИРУРГИЯ“

69 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО

ВИРТУАЛЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС НА ТЕМА: “ЗНАЧЕНИЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЧЕСТОТАТА НА ЕНДОКРИННИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ”

ВИРТУАЛЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС НА ТЕМА: “НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ”

УС на БАПЗГ в поздравление за 8-ми март: БЪДЕТЕ НЕЖНИ И СИЛНИ, ЗНАЕЩИ И ПОДКРЕПЯЩИ

ВИРТУАЛЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС НА ТЕМА: “ПРЕДАНАЛИТИЧНИЯТ ЕТАП – ГАРАНЦИЯ ЗА НАДЕЖНОСТ НА ЛАБОРАТОРНИЯ РЕЗУЛТАТ

БАПЗГ ПОЧЕТЕ ПАМЕТТА НА МЕДИЦИТЕ, ЗАГИНАЛИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

ОТБЕЛЯЗВАМЕ 146 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

БАПЗГ в свое становище: УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ НАЛИЧИЕТО НА ЕДИННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ Е ПО-ДОБРИЯТ МОДЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ УЧАСТВА В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЕКТ SKREEN4CARE ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА ЗА РЕДКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

62-МА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ И 20 СТУДЕНТИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА КРЪВОПРЕЛИВАНЕТО, КОЕТО СЕ ПРОВЕДЕ В МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ” СЛИВЕН

23-МА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ЛЕКАРСТВЕНО ИНДУЦИРАНА ОСТЕОПОРОЗА: КЛЕТЪЧНИ И МОЛЕКУЛЯРНИ МЕХАНИЗМИ“

243-МА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ СЕ ВКЛЮЧИХА В БЕЗПЛАТНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ И ЕТИКЕТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

227 ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В БЕЗПЛАТНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ТЕЛЕМЕДИЦИНА И ТЕЛЕСЕСТРИНСТВО В XXI ВЕК“

ВИРТУАЛЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС НА ТЕМА: “ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА СКРИНИНГОВА ПРОГРАМА ЗА РАК НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА?”

ВИРТУАЛЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС НА ТЕМА: “ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО И ПРОФИЛАКТИКА”

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРЕДПРИЕ КОНКРЕТНИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТАВЕНИТЕ ИСКАНИЯ НА БАПЗГ

ПРОВЕДОХА СЕ РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БАПЗГ

ВИРТУАЛЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС НА ТЕМА: „ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ И ЕТИКЕТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

ВИРТУАЛЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС НА ТЕМА: „ТЕЛЕМЕДИЦИНА-ТА И ТЕЛЕСЕСТРИНСТВО-ТО В 21 ВЕК“

205 АКУШЕРКИ И ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПРЕМИНАХА БЕЗПЛАТНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЯ В ХРАНИТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА БРЕМЕННИ ЖЕНИ И РОДИЛКИ

В НАВЕЧЕРИЕТО НА ДЕНЯ НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ БАПЗГ НАСТОЯ ЗА СПЕШНИ ПРОМЕНИ В ЗАЩИТА НА АКУШЕРКИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ТЕ ИЗВЪРШВАТ

БАПЗГ ИЗПРАТИ НА ДО ОТГОВОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПИСМО ЗА ПОДКРЕПА НА ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ДИРЕКТОРИТЕ И ПЕРСОНАЛА НА 219 САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

69 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ЛАБОРАТОРНИ РЕЗУЛТАТИ, КОЕТО СЕ ПРОВЕДЕ В МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ“

ВИРТУАЛЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС НА ТЕМА: „НАРУШЕНИЯ В ХРАНИТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ“

БАПЗГ към акушерките на Бабинден: БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ГОЛЕМИТЕ СЪРЦА И ВИСОКИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!

НАБОЛЕЛИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ БЯХА ПОСТАВЕНИ НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ЧЕТВЪРТИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА 2023 Г.

АКТУАЛНО ОТ БАПЗГ – 2023г.

АКТУАЛНО ОТ БАПЗГ – 2022г.

АКТУАЛНО ОТ БАПЗГ – 2021г.

АКТУАЛНО ОТ БАПЗГ – 2020г.

АКТУАЛНО ОТ БАПЗГ – 2019г.

АКТУАЛНО ОТ БАПЗГ – 2018г.

АКТУАЛНО ОТ БАПЗГ – 2017г.

АКТУАЛНО ОТ БАПЗГ – 2016г.