-                                                      

Регистър на договорите,сключени с БАПЗГ за кредитиране формите на продължаващо обучение

За  2007   год.

 

Форма на продължаващо обучение

Ка

те

го

рия

 

Тема

Органи

затор

Дата и място на

провеждане

( от – до )

Кредитна

оценка

по ЕКС

Председа

тел

Телефон

за връзка

1

Курс

А

„Ръчна обработка на медицински инструментариум”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

22.12.2006г.

Гр.

Сандански

5

 кред.

точки

Д-р Колев

02/

9768040

2

Курс

А

„Инциденти в детската възраст.Видове епилепсии.Поведение в детските заведения”

РК на БАПЗГ

Гр.

Плевен

 

03.02.2007г.

Гр.Плевен

8

 кред.

точки

Ст.м.с.

Надя

Димитрова

064/

886 428

3

Договор

 

 

НЦЗПБ

Гр.София

30.01.2007г.

30.01.2008г.

Гр.София

 

Юлиана Ангелова

02/

944 6999

в.226

4

 

Курс

А

„Качество на здравните грижи”

„МБАЛ

Луковит”

ЕООД

19.01 – 21.01.2007г.

Гр.Луковит

26

 кред.

точки

Гл.м.с.

Весела

Кънева

0697/

4086

5

Курс

А

„Превръзки за лечение на трудно заздравяващи рани”

„ЕКОС

МЕДИКА”

ООД

07.11.2006г.

15.11.2006г.

Гр.София

5

 кред.

точки

Таня

Цветкова

02/

951 6866

 

 

 

 

 

 

30.11.2006г.

Гр.Пловдив

30.11.2006г.

Гр.Велико Търново

6

Курс

А

„Сестрински теории и концепции”

МБАЛ

„Св.Петка Българска”

ЕООД

Гр.Нова Загора

23.02 – 26.02.2007г.

Гр.Нова Загора

32

 кред.

точки

Гл.м.с.

Стоянка Иванова

0457/

22064

в.259

 

7

Семинар

Б

„Хирургични ръкавици – видове,правилен избор и използване в съответствие с международните норми и стандарти”

„Мед.

техника инженеринг”ЕООД

13.02.2007г.

Гр.София

7

 кред.

точки

Екатерина Петкова

02/

8701060

8734013

 

8

Курс с тест

А

Ж

„Спешна и интензивна кардиология”

УНСБАЛ

„Света Екатерина”

ЕАД

19.02. – 09.03.2007г.

Гр.София

37

 кред.

точки

Гл.м.с.

Виолета Стаматова

02/

9159712

 

 

 

9

Курс

А

„Съвременни изисквания към болничната дезинфекция”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

23.11.2006 г.

Гр.Бургас

5

 кред.

точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

10

Курс

А

„Кризи и кризисни интервенции”

„ОДПЗС -

   Русе”

  ЕООД

26.02 -28.02.2007г.

24

 кред.

точки

Гл.м.с.

Бианка

Сърталанска

082/

845832

 

 

 

01.03 -03.03.2007г.

Гр.Русе

11

Курс

А

„Болнична хигиена – методи на приложение на препарати за почистване и дезинфекция в съответствие с международните норми и стандарти”

„Мед.

техника инженеринг”ЕООД

09.03.2007г.

Гр.София

5

 кред.

точки

Галина Петкова

02/

9712061

8701060

 

 

12

Договор

 

 

ТП „Джонсън и

Джонсън”

ООД

21.02.2007г.

21.02.2008г.

 

Ивайло

Рашев

02/

4899463

13

Курс

А

„Болнична хигиена – съвременни решения за почистване,дезинфекция и стерилизация в здравните заведения в съответствие с международните норми и стандарти”

„Мед.

техника инженеринг” ЕООД

09.03.2007г.

Гр.Видин

5

 кред.

точки

Галина Петкова

02/

97120618701060

 

14

Договор

 

 

„Диамед”

ООД

12.03.2007 г.

12.03.2008 г.

 

Сашка

Георгиева

02/

9621755

15

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.Велико Търново

 

 

01.03.2007 г.

01.03.2008 г.

 

Жана Павловска

GSM

0885 148 432

16

Договор

 

 

РК на БАПЗГ

Гр.Добрич

 

01.03.2007 г.

01.03.2008 г.

 

Мария Куртева

GSM

0885 635 806

17

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

18.01.2007г.

Гр.

Омуртаг

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

18

Курс

А

„Ръчна обработка на медицински инструментариум”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

15.02.2007г.

Гр.Шумен

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

19

Курс

А

„Ръчна обработка на медицински инструментариум”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

15.02.2007г.

Гр.Шумен

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

20

Курс

А

„Дезинфекция на инструменти ”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

15.02.2007г.

Гр.Шумен

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

21

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

25.01.2007г.

Гр.Габрово

 

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

22

Курс

А

„Дезинфекция на инструменти ”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

26.02.2007г.

Гр.Варна

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

23

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

26.02.2007г.

Гр.Разлог

 

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

24

Курс

А

„Ръчна обработка на медицински инструментариум”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

01.03.2007г.

Гр.София

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

25

Курс

А

„Ръчна обработка на медицински инструментариум”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

06.03.2007г.

Гр.Сливен

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

26

Договор

 

 

Бълг.мед.

дружество по клинична и трансфузи

онна хематология

26.03.2007 г.

01.10.2007г.

 

Доц.д-р Юлиан Райнов

02/

9225662

Д.Бачева

27

Национа

лен форум

Б

„България в Европейския съюз – съвременни перспективи в диагностиката и лечението на лимфомите”

Бълг.мед.

дружество по клинична и трансфузи

онна хематология

29.03 -31.03.2007 г.

Гр.Пловдив

10

 кред.

   точки

Доц.д-р Юлиан Райнов

ВМА

Гр.

София

28

Договор

 

 

МОБАЛ

„Д-р Стефан Черкезов” АД

Гр.Велико Търново

26.03.2007г.

26.03.2008г.

 

Д-р Даниел Илиев

062/

2690310

29

Научно-практи

ческа конферен

ция

Б

„Подходи за осигуряване на качествени и непрекъснати сестрински грижи”

МОБАЛ

„Д-р Стефан Черкезов” АД

Гр.Велико Търново

29.03.2007г.

Гр.Велико Търново

4

 кред.

   точки

Гл.м.сестра

Маргарита

Борисова

062/

2690310

30

Курс

А

„Съвременни изисквания към болничната дезинфекция”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

28.02.2007 г.

Гр.

Пазарджик

5

 кред.

   точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

31

Курс

А

„Съвременни изисквания към болничната дезинфекция”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

27.02.2007 г.

Гр.

Пазарджик

5

 кред.

   точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

32

Курс

А

„Съвременни изисквания към болничната дезинфекция”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

06.03.2007 г.

Гр.Хасково

 

5

 кред.

   точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

33

Курс

А

„Хигиена и дезинфекция в кухненският блок на детски заведения. Хепатити”.

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

22.02.2007г.

Гр.Горна Оряховица

5

кред.точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

34

Договор

 

 

„Център по

управление и развитие на човешките ресурси”при

ЕНДО-МЕД

ООД

30.03.2007г.

30.03.2008г.

 

Д-р Енчо Енев

032/

631327

35

Курс

А

„Съвременни изисквания към болничната дезинфекция”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

07.03.2007 г.

Гр.Смолян

 

5

 кред.

   точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

36

Курс

А

„Термодезинфекция на хирургични инструменти, анестезиологично оборудване и ендоскопска апаратура с измиваща и дезифекцираща машина Polaris 2311 НО на фирмата KEN - Дания”

„Хигиенно-

медицин

ска

индустрия”

ЕООД

09.03.2007 г.

Гр.Велико Търново

 

5

 кред.

   точки

Д-р

Станчева

062/

634 609

 

37

Курс

А

„Лечение на трудно заздравяващи рани”

„ЕКОС

МЕДИКА”

ООД

19.02.2007г.

14.02.2007г.

Гр.София

5

 кред.

точки

Таня

Цветкова

02/

951 6866

 

 

 

 

 

 

 

06.02.2007г.

Гр.Варна

29.02.2007г.

Гр.Пловдив

06.03.2007г.

Гр.Бургас

38

Нацио

нална конферен

ция

Б

„България в ЕС – съвременни перспективи в диагностиката и лечението на миелопролиферативните болести”

Бълг.мед.

дружество по клинична и трансфузи

онна хематология

12.04 -13.04.2007 г.

Гр.София

6

 кред.

   точки

Доц.д-р Юлиан Райнов

ВМА

Гр.

София

 

39

Курс с тест

А

Е

„Стерилизация на термочувствителни медицински инструменти: процедури и решения”

ТП „Джонсън и

Джонсън”

ООД

14.03.2007г.

Гр.Велико Търново

 

 

10  

 кред.

   точки

Ивайло

Рашев

GSM

0889009099

02/

4899463

 

40

Курс с тест

А

Е

„Стерилизация на термочувствителни медицински инструменти: процедури и решения”

ТП „Джонсън и

Джонсън”

ООД

20.03.2007г.

Гр. София

 

 

10  

 кред.

   точки

Ивайло

Рашев

GSM

0889009099

02/

4899463

 

41

Договор

 

 

Сдружение

”Хигия”-БШПБХ

 

17.04.2007г.

17.04.2008г.

Гр.София

 

Гергана Станчева

02/

9630581

 

42

Курс

А

„Хигиенни аспекти при грижите за раната”

Сдружение

”Хигия”-БШПБХ

 

08.05.2007г.

10.05.2007г.

Гр.Варна

24  

 кред.

 точки

Гергана Станчева

02/

9630581

 

43

Договор

 

 

„Ново Нордиск Фарма” ЕАД

12.04.2007г.

12.10.2007г.

 

Д-р Васил Вълов

02/

9627471

 

44

Курс

А

„Новости в диабетологията 2007”

„Ново Нордиск Фарма” ЕАД

11.05.2007г.

13.05.2007г.

Гр.Велико Търново

 

10  

 кред.

 точки

Д-р Васил Вълов

02/

9627471

 

45

Договор

 

 

„МБАЛ-

Търговище”

АД

 

24.04.2007г.

26.04.2008г.

 

Гл.м.сестра

Виолета Бонева

0601/

68501

 

46

Семинар

Б

„Актуални проблеми, клинични аспекти и алгоритъм на поведение при заболявания в детската възраст”

„МБАЛ-

Търговище”

АД

 

26.04.2007г.

27.04.2007г.

Гр.

Търговище

6 

 кред.

 точки

Гл.м.сестра

Виолета Бонева

0601/

68501

 

 

 

 

 

47

Нацио

нална конферен

ция

Б

„Нови функции и задачи на професионалистите по здравни грижи”

ВМА – гр.София

11.05.2007г.-

12.05.2007г.

Гр.Варна

10  

 кред.

 точки

Гл.мед.

сестра

Росица

Велкова

9225005

9225912

GSM

0887202223

48

Курс

А

„Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология”

УМБАЛ

„Алексан

дровска”

гр.София

07.05.2007г-

11.05.2007г.

Гр.София

24  

 кред.

 точки

Ст.лаб.

В.Иванова

 

02/

9230348

49

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

06.03.2007г.

Гр.Стара Загора

 

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

50

Договор

 

 

„Булинженеринг къмпани”

ООД

08.05.2007г.

08.05.2009г.

 

Инж.

Даниела

Петкова

02/

9622273

51

Семинар

Б

„Почистване и дезинфекция в зони с високи хигиенни изисквания в здравни заведения”

„Булинженеринг къмпани”

ООД

24.04.2007г.

25.04.2007г.

Гр.София

11

 кред.

   точки

Инж.

Даниела

Петкова

02/

9622273

52

Курс

А

„Ръчна обработка на медицински инструментариум”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

06.03.2007г.

Гр.Пловдив

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

 

 

 

53

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

13.03.2007г.

Гр.Полски Тръмбеш

 

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

54

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

14.03.2007г.

Гр.Горна Оряховица

 

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

55

Курс

А

„Дезинфекция на инструменти ”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

19.03.2007г.

Гр.Варна

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

56

Курс

А

„Дезинфекция на инструменти ”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

21.03.2007г.

Гр.Балчик

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

57

Курс

А

„Дезинфекция на инструменти ”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

22.03.2007г.

Гр.Каварна

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

58

Курс

А

„Дезинфекция на инструменти ”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

23.03.2007г.

Гр.Генерал Тошево

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

59

Курс

А

„Хигиенна дезинфекция на ръце”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

30.03.2007г.

Гр.Варна

 

5

 кред.

   точки

Д-р Колев

02/

9768040

60

Курс

А

„Дезинфекция на инструменти ”

„ЕКОЛАБ”

  ЕООД

06.04.2007г.

Гр.Велики Преслав

5

 кред.

   точки