Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Милка Василева, председател на УС на БАПЗГ:
ИМАМЕ АМБИЦИОЗНИ ПЛАНОВЕ, КОИТО ИЗИСКВАТ МНОГО ИДЕИ,
ТВОРЧЕСТВО И АКТИВНОСТ ОТ СТРАНА НА ВСИЧКИ
Скъпи приятели,
След успешно проведения ни Конгрес на 12-13 май 2016 г., УС на БАПЗГ проведе своето първо заседание, което даде старт на активна кампания за по-добра информираност на всички наши членове, за по-активна позиция по места, за по-добра комуникация на всички нива, така че това, което се върши в асоциацията да става достояние на всички. Също така се състоя и първото заседание на НСК, което взе своите решения за подобряване и обогатяване на продължаващото обучение, за активна работа за изготвяне на проекти за нормативната база на нашите професии, които да бъдат широко дискутирани и приети от съсловната общност.
Амбициозни планове и програми за действие, които изискват много идеи ,  творчество и активност от страна на всички, които ще участват в работните групи в качеството си на експерти. Искрено се надяваме на подкрепа както от страна на преподавателския състав, така  и от страна на работещите колеги, които могат да споделят добри практики или да опровергаят лоши такива, базирани на научни доказателства.
Убедени сме, че всички заедно искаме да се почувства разликата и да се похвалим с успехи, за които работим от дълги години. И като една малка стъпка към напредък мога да споделя с Вас, че имаме уверението на МЗ, че при остойностяването на медицинските дейности и труд, ще бъдe взето под внимание специфичното място в системата на здравеопазването на професионалистите по здравни грижи и ще се разработят адекватни критерии и методика за подобряване на заплащането. Синдикалните централи също така работят активно по новия КТД и остава да чакаме с трепет по-добри новини.
И накрая, но не по важност, бих искала да напомня, че за първи път в историята на МЗ и БАПЗГ бе назначен национален консултант по здравни грижи - проф. Соня Тончева д.м., директор на филиала на МУ Варна в гр. Шумен и  член на УС на БАПЗГ. Това е постижение на съсловната ни организация и признание от страна на МЗ. Нашите професии сега са равнопоставени с тези на лекари, дентални лекари и фармацевти.  Сега от нашата активност зависи много. Трябва ясно да заявим исканията си, да декларираме възможностите си и винаги и навсякъде интелигентно да издигаме своя глас в защита на нашите права и тези на нашите пациенти.
Предстоят ни много работа, много усилия, вероятно и разочарования, но ние сме твърдо решени да имаме успешен мандат, да направим професиите ни по-привлекателни и регламентирани и повече млади колеги да останат в България. И за да имаме сили за всичко това, пожелавам на всички усмихнато  и приятно лято!